NIC's en richtlijnen/regels bij deelname nationale/sectorale vluchten
In seizoen 2020 hebben we 6 nationale vluchten. Deze vluchten zijn georganiseerd door de NPO en kennen een aantal richtlijnen/regels waaraan inkorfcentra moeten voldoen. De complete brief met richtlijnen van het NPO-bestuur kunt u hier downloaden. Wij adviseren u als NIC deze brief aandachtig door te lezen.

 

Enkele belangrijke richtlijnen in het kort:

Voor de deelnemer:

 • Er mag alleen ingekorfd worden in een door de NPO toegewezen inkorfcentrum (zie overzicht boven).
 • Alle ingekorfde duiven worden automatisch opgenomen in het concours.
 • Meldplicht: Duiven dienen binnen 30 minuten na aankomst gemeld te worden bij de nationale rekenaar.
 • Sectorale/nationale uitslagen zijn digitaal te vinden op de website van de NPO of Compuclub.
  Wilt u een papieren uitslag dan moet op niveau 9 dat zijn aangegeven. Kosten papieren uitslag is € 3,50. Af te rekenen bij het NIC.
 • Poulen ook op niveau 9, af te rekenen bij het NIC. Een overzicht van te winnen poules en prijzen vindt u hier 

Voor het NIC:

 • Voor een NIC geldt dat minimaal 7 deelnemers inkorven. Lukt dit niet laat het dan tijdig, dinsdag voor inkorving, weten aan de afdeling en de NPO.
 • Gebruikt u als NIC winver zorg er dan voor dat u de nationale (N) module kunt gebruiken. Hiervoor is een speciale registratie nodig van Compuclub. Heeft u deze registratie niet dan kunt u leden van bezoekende verenigingen niet opnemen in het UDP-bestand.
 • Inkorfbescheiden zoals inkorf- en aankomstlijsten, eventueel bij gebruik gummiringen het groene pouleformulier & souches gummiring moeten samen met een telstaat (klik hier) bewaard blijven in een gesloten en getekende envelop. U kunt i.p.v. de telstaat de verzamelstaat "Nationaal" in winver uitdraaien/printen en bij de bescheiden in de envelop doen.     
 • Het is verplicht om alle ingekorfde duiven op een mandenlijst te noteren, deze lijst moet mee in de mand. Klik hier voor de mandenlijst  
 • Duiven dienen binnen 30 minuten gemeld worden bij de nationale rekenaar. Dat kan door in te loggen op de website van Compuclub of door gebruik te maken van het programma "Duiven melden afstanden". Dit programma kunt u hier downloaden, een uitgebreide uitleg is hier te vinden. Meer informatie/uitleg zie brief met richtlijnen.
 • Poules en uitslagen worden door de NPO d.m.v. een automatische incasso geïnd bij het NIC.
 • Blijkt dat u toch niet kunt voldoen als NIC door bijvoorbeeld te weinig deelnemers geef dat dan tijdig door aan het bestuur.