Vluchten en vliegprogramma
Geachte leden van afdeling 10.

 

De informatie die u hieronder leest is samen met afdeling Friesland96 opgesteld.

 

Graag presenteert het bestuur het vliegprogramma 2019. Wij denken een mooi programma 2019, voor elke discipline wat wils. Wij betreuren de wat late publicatie. Echter nam het afstemmen met de NPO, het platform Transport en de ontwikkelingen binnen afdeling 10 meer tijd als voorzien. Echter door het uitdiscussiëren van alle inbreng en belangen kan nu een evenwichtig en breed gedragen programma worden gepresenteerd.

 

Waarom krijgen we één nationaal Vliegprogramma?
Voor heel Nederland één vliegprogramma zorgt voor meer gelijke kansen voor iedereen. Alle afdelingen kennen nu evenveel vluchten, dus alle kampioenschappen (nationaal, Olympiade, WHZB/TBOTB etc.) worden ook op dezelfde manier behaald. Daarnaast bevordert het de samenwerking tussen de

afdelingen.

 

Hoe is dit programma tot stand gekomen?

De verschillende secties hebben vanuit hun expertise meegedacht over dit vliegprogramma. Dit programma is door de NPO-ledenraad, het hoogste orgaan binnen onze organisatie, aangenomen, ingegeven door de nieuwe structuur (secties etc.).De afdelingen hebben nog extra tijd gekregen om het programma te toetsen op uitvoerbaarheid. Nadat iedereen hier 'ja' tegen heeft gezegd is het op 1 december aangenomen.

 

Wat is de uitkomst van de extra tijd die de afdelingen hebben gekregen?

Het overleg met de andere afdelingen heeft erin geresulteerd dat er minder vluchten op het Nationaal Programma zijn gekomen en dat het Jonge duivenprogramma later start dan werd voorgesteld door de sectie Jong. Door de keuze van de losplaatsen is het aantal donderdaginkorvingen voor de Midfond beperkt tot drie. Niet op alle punten konden wensen worden gerealiseerd, maar wij zijn blij met het programma dat nu voor ons ligt, volgens ons voor nu het hoogst haalbare. Hiermee geven we de overeengekomen vernieuwingen in de duivensport een kans. Ook worden, met dit programma, alle leden van de afdelingen Friesland ’96 en Afdeling 10 de gelegenheid geboden deel te nemen aan het nationaal vliegprogramma. Wij benadrukken dat het een vliegprogramma betreft. Dat betekent dat verenigingen en samenspelen (CC’s) vrij zijn hier keuzes te maken voor de eigen kampioenschappen. Graag gaan we samen met u in gesprek over de ervaringen die u opdoet tijdens het vliegseizoen 2019. De bevindingen gaan we najaar 2019 evalueren en de conclusies gebruiken voor het programma 2020.

 

Hoe ziet het nationaal vliegprogramma er in grote lijnen uit?

In hetzelfde weekend vliegt heel Nederland een vitesse, midfond, eendaagse fond of marathonvlucht. De afstanden per afdeling zijn in redelijke mate vergelijkbaar. De aantallen vluchten per onderdeel zijn hetzelfde. Er zijn een aantal africhtingsvluchten opgenomen. De jonge duivenvluchten starten eerder, namelijk op 22 juni.

 

Waarom is het vliegprogramma al ingediend bij de NPO?

Het NPO heeft na de vaststelling van het nationaal vliegprogramma aan de afdelingen gevraagd de losplaatsen aan te geven en deze eind december aan te leveren, zodat de NPO met de Belgische Duiven Bond kon overleggen over de beschikbaarheid van de losplaatsen daar. Ook heeft de NPO aan het Platform Transport gevraagd om aan de hand van de vliegprogramma’s van alle afdelingen na te gaan of er voldoende plaats is op de gekozen losplaatsen. Het kan immers zo zijn dat verschillende afdelingen voor dezelfde losplaats gekozen hebben.

 

Wat heeft het overleg tussen de Afdeling 10 en Friesland96 opgeleverd?

Afdeling Friesland96 en Afdeling 10 hebben een heel goed onderling overleg gehad, wat resulteerde in een voorstel om voor 12 vluchten een zelfde losplaats

en gezamenlijke lossing te kiezen zodat we van elkaars mogelijkheden gebruik kunnen maken wanneer nodig. Door de keuze van een vlieglijn recht onder de

afdelingen 10 en 11 wordt voor afdeling 11 recht gedaan aan de vlieggebieden achter het IJsselmeer. Voor afdeling 10 wordt recht gedaan aan een

vliegrichting in dezelfde richting als de rayons.

 

Wat voor voordeel levert dat op?

Door combinatie van vervoer kan in een aantal gevallen een kostenbesparing gerealiseerd worden en wordt voorkomen dat er half lege wagens rijden. Kostenbesparing is van het allergrootste belang omdat de transportkosten alleen maar toenemen, mede door tolheffingen en brandstofprijzen. Samenwerking biedt niet alleen voordelen op het vlak van vervoer, maar ook op dat van lossingen en convoyage: in onderling overleg kan het werk verdeeld worden wanneer je naar eenzelfde losplaats gaat.

 

Is drie vluchten per weekend wel uitvoerbaar?

Er zijn weekenden dat er naast een sectorvlucht ook een vitesse- en een jonge duivenvlucht is. Het zijn vluchten waarbij oude en jonge duiven samen worden ingekorfd en gelost. In de uitslag worden oud en jongen later weer gescheiden. Net zoals de zogenaamde X-vluchten enkele jaren terug. Bij drie vluchten in een weekend betekent het dus twee keer inkorven.

 

Waarom zoveel vitesse vluchten?

Als eerste om de liefhebbers van de snelheidsvluchten een mooi programma te geven. Daarnaast zijn de kortere vluchten gemakkelijk om duiven een tweede kans te kunnen geven. Ook voor de fondliefhebbers zijn dit de vluchten om hun duiven aan de gang te houden. Verenigingen kunnen natuurlijk zelf bepalen welke vluchten tellen voor hun kampioenschappen en een aantal vluchten niet mee laten tellen.

 

Waarom naast een midfond vlucht ook een vitesse vlucht dan moeten we de ploegen splitsen?

Het gaat hier om twee weekenden (week 26 & 28) waarin er naast de midfond vlucht ook een vitesse vlucht wordt georganiseerd. De ploegen hoeven niet te worden gesplitst omdat de vitesse vluchten niet meetellen voor de nationale kampioenschappen (zie ook het antwoord op de vorige vraag). (Afdeling 11 heeft de vitesse vluchten (week 26 & 28) niet opgenomen in haar programma.)

 

Wordt het nu ook allemaal duurder?

Nee, de kosten worden niet veel hoger. Er zijn een aantal extra vluchten, dat is duurder. Daar tegenover staat dat we gezamenlijk naar losplaatsen gaan zoals alle dagfond- en enkele midfondvluchten. Door combinatie van vervoer kan in een aantal gevallen een kostenbesparing gerealiseerd worden en wordt voorkomen dat er half lege wagens rijden. Kostenbesparing is van het allergrootste belang omdat de transportkosten alleen maar toenemen, mede door

tolheffingen en brandstofprijzen. Samenwerking biedt niet alleen voordelen op het vlak van vervoer, maar ook op dat van lossingen en convoyage: in onderling overleg kan het werk verdeeld worden wanneer je naar eenzelfde losplaats gaat. Het vliegprogramma geeft ruime mogelijkheden voor liefhebbers voor een specifiek discipline, doordat in eerste instantie de verschillende secties met voorstellen zijn gekomen. Een liefhebber hoeft niet aan alle vluchten mee te doen. Alles kan, niets moet. Er kunnen keuzes gemaakt worden.

 

Is er geen natour meer?

Jawel, er staan nu zelfs 7 vluchten gepland. Het laatste blok vitesse is voor zowel jong als oud en kan worden vergeleken met de natour.

 

Onderstaande informatie is ter aanvulling voor Afdeling 10

 

Waarom meer oostelijke losplaatsen?

Onze lossingsplaatsen moeten aan de oostelijke kant

liggen, want landelijk gezien wil men pertinent kruislossingen voorkomen. Een

vlucht als Quiévrain bijvoorbeeld kan voor onze afdeling niet meer, doordat het

teveel westelijk ligt.

We houden de vlieglijn Delfzijl-Aken aan zoals door de

ALV aangenomen gelijktijdig met de nieuwe rayonindeling. De losplaatsen zijn

samen met Friesland tot stand gekomen zodat we van elkaars mogelijkheden

gebruik kunnen maken wanneer nodig.

 

Geeft dit programma niet heel veel druk op de verenigingen?

Nee, niet heel veel. Er zullen door dit programma drie midfondvluchten op donderdag worden ingekorfd, dat is het meerwerk.

 

Hoe gaat het verder met de Duitsland vluchten?

Er zijn in het vliegprogramma geen Duitsland vluchten opgenomen. Wel is het de bedoeling dat daarvoor een concreet voorstel gaat komen in de loop van 2019 om te bekijken hoe het vorm kan krijgen. Daarbij kan ook worden onderzocht of het iets is wat gezamenlijke als afdeling Friesland en afdeling 10 kan worden opgezet.

 

In afdeling 10 kennen we een gescheiden programma, hoe gaat dat nu?

Afdeling 10 is één van de weinige afdelingen die met een gescheiden programma werkt. Daarom is dit niet verwerkt in het nationale vliegprogramma. Waar het kan zal invulling gegeven worden aan het gescheiden programma. Op enkele midfondvluchten moeten we samen vervoeren en lossen om capaciteitsproblemen uit de weg te gaan. Daarnaast zijn er de sectorvluchten dan gaan we naar hetzelfde station als afdeling Friesland en lossen wij onze

duiven ook als één afdeling. We kunnen samen met Friesland optrekken waar het gaat om vervoer en begeleiding van de duiven.


Nationale kampioenschappen:

Vitesse    100 - 350 km. 6 van 9 vluchten tellen. V26 en V28 tellen niet voor het vitesse kampioenschap

Midfond   300 - 500 km. 5 van 7 vluchten tellen.

Dagfond  500 - 750 km. 5 van 6 vluchten tellen. Afdeling mag maximaal in 2 delen worden verdeeld voor de kampioenschapspunten.

Marathon vanaf 700 km. 4 van 6 vluchten tellen. Duifkampioenschap 3 vluchten

Jonge duiven 100 - 500 km. Jong vitesse en jong midfond, 4 van 5 vluchten tellen

Voor de Olympiade tellen respectievelijk minimumafstanden van 100, 300 en 500 km met 5% marge. Vluchten onder de 95, 285 en 475 km tellen dus niet meer voor die discipline voor de Olympiade, eventueel wel voor een andere discipline.

Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht), dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap

 

De complete tekst en het vliegprogramma zijn te downloaden:
Brief n.a.v. vliegprogramma klik hier

Vliegprogramma 2019 klik hier