NIC's en richtlijnen/regels bij deelname nationale/sectorale vluchten


NIC toewijzing 2022 voor de vluchten E21 t/m E29, J34 en J36:


101 De Blauwe Doffer, Appingedam

102 Koeriers, Bedum
109 De Marnevliegers Eenrum
113 De Luchtbode, Groningen

125 Vredesduif Hoogezand
131 De Zwaluw, Muntendam

138 De Trouwe Duif, Scheemda

157 Naar Huis, Zuidhorn
301 Vliegers, Annen
303 De Luchtbode, Assen

305 Steeds Sneller, Dedemsvaart
307 Vitesse, Beilen
308 Reisduif Tiendeveen
316 De Toekomst, Coevorden

318 Flying Dutchman, Emmen

320 De Kanaalstreek, 2e Exloërmond

328 PV Hoogeveen, Hoogeveen

331 De Postduif, Klazienaveen

334 PV Zwartemeer Zwartemeer

339 Steeds Sneller Hollandscheveld

342 PV De Valk, Meppel

349 Snelle Thuiskomst, Roden

350 De Stormvogels, Zandpol

352 Vredesduif Weiteveen

356 De Stormvogels, Ter Apel

402 Vechtvogels Dalfsen

429 PV Nieuwleusen, Nieuwleusen

431 De Streekvliegers, Staphorst

 


Een toewijzing NIC heeft de volgende verplichtingen: 

 1. Een NIC moet alle dagfondvluchten en de 2 sector jonge duiven vluchten voldoen aan de voorwaarden en dus inkorflokaal zijn, ook nationaal Issoudun. 
 2. Een NIC moet bij alle vluchten voldoende deelnemers hebben, dus minimaal 5 deelnemers. Dit zowel op de eerste als de laatste vlucht en op de kortste en de langste vlucht. Voor Issoudun als nationale vlucht zijn 7 inkorvers vereist.

Wanneer men niet kan voldoen aan de vereiste deelnemers voor alle vluchten, krijgt men geen NIC toewijzing en wordt de vereniging niet opgenomen in het ophaalschema. Men  dient dan de vluchten met wel voldoende deelnemers aan te voeren.

De toegewezen verenigingen zijn allemaal opgenomen in het ophaalschema C. We hebben besloten dat de verenigingen die niet tot deze lijst van NIC’s behoren, in eigen vereniging mogen inkorven mits ze voldoen aan de minimale inkorvende leden van 5. Dit geld voor de vluchten E21, E23, E25, E27, J34 en J36 uitgesloten is E29 nationaal Issoudun, deze dient men verplicht in te korven bij een NIC. Voldoet men niet aan minimaal 5 inkorvers mag er NIET worden ingekorfd in eigen vereniging en moet men inkorven bij een NIC. 

 

We hebben voorgaande jaren ondervonden dat de dagfond voor ons een lastig onderdeel is op het gebied van vervoer. Het vervoersschema moest iedere vlucht worden aangepast en dat heeft (te) veel gevraagd van de betrokken mensen zowel op uitvoerend als organisatorisch vlak. Met deze verdeling hebben we zekerheid voor de liefhebbers, de vervoerders en de anderen die betrokken zijn bij het vervoer.

 

De verenigingen die gaan aanvoeren moeten de manden met duiven, net als afgelopen seizoen, aanvoeren bij 1 van de volgende verenigingen: Muntendam 131, Tweede Exloërmond 320, Assen 303, Beilen 307, Hoogeveen 328, Meppel 342 en Staphorst 431. Dit zijn de verenigingen die worden opgehaald door de trailer. Er mag niet worden aangevoerd bij een NIC welk word opgehaald door een aanhanger. Er dient minimaal 1 dag van te voren worden gemeld waar men de duiven aanvoert. U kunt dit aangeven via de mail bij bestuur@npoafdeling10.nl

De tijden waarop deze verenigingen worden opgehaald vind men in ophaalschema C, men moet minimaal 1 kwartier van tevoren aanwezig zijn. Voor het aanvoeren van duiven bij andere verenigingen gelden de volgende regels:

 

Van toepassing is het Reglement vervoer en lossingen N.P.O.

 • Artikel 3 lid 5.: De mand is bij verzending van duiven voorzien van een verenigingsnummer op de mand of label aan de mand waarop het verenigingsnummer is vermeld.
 • Artikel 3 lid 6.: De manden zijn op alle daartoe aangebrachte punten verzegeld.
 • Artikel 4 lid 1.: Bestuur Afdeling stelt vast bij welke wedvluchten de duiven door de Afdeling worden opgehaald en bij welke wedvluchten de duiven door het inkorfcentrum dienen te worden aangevoerd naar een verzamelpunt.
 • Artikel 4 lid 2.: De begeleiding dient uit minimaal twee personen te bestaan waaronder een bestuurslid van het inkorfcentrum en een functionaris aangewezen door het Bestuur van de Basisvereniging van het inkorfcentrum. Deze begeleiders zijn geen leden van één Combinatie, geen echtgenoten, geen relatiepartners en geen bloed- en aanverwanten in eerste en tweede graad.
 • Artikel 4 lid 3.: In de wagens waarmee de duiven worden aangevoerd naar het verzamelpunt zijn voldoende mogelijkheden aanwezig voor toevoer van verse lucht. Dichte (aanhang)wagens zijn daarom niet toegestaan. Bij niet naleving van deze artikelen van dit reglement brengt Bestuur Afdeling dit ter kennis van het bevoegde College.

Mandenlijsten en meldplicht

Voor de vlucht Issoudun dienen er nationale mandenlijsten ingevuld te worden. Deze dienen bij de manden worden toegevoegd. Voor de overige vluchten zijn er geen mandenlijsten nodig. Alleen voor de vlucht uit Issoudun geld een meldingsplicht op de nationale meldsite van compuclub.

 

Gebruikt u als NIC winver zorg er dan voor dat u de nationale (N) module kunt gebruiken. Hiervoor is een speciale registratie nodig van Compuclub. Heeft u deze registratie niet dan kunt u leden van bezoekende verenigingen niet opnemen in het UDP-bestand.


NIC toewijzing 2022 voor de nationale en sector meerdaagse fondvluchten:

De NIC's voor deze vluchten worden binnenkort bekend gemaakt

 

Enkele belangrijke richtlijnen in het kort voor deze vluchten:

 

Voor de deelnemer:

 • Er mag alleen ingekorfd worden in een door de NPO toegewezen inkorfcentrum (zie overzicht boven).
 • Alle ingekorfde duiven worden automatisch opgenomen in het concours.
 • Meldplicht: Duiven dienen binnen 30 minuten na aankomst gemeld te worden bij de nationale rekenaar.
 • Sectorale/nationale uitslagen zijn digitaal te vinden op de website van de NPO of Compuclub.
 • Poulen op niveau 9, af te rekenen bij het NIC.  

Voor het NIC:

 • Voor een NIC geldt dat minimaal 7 deelnemers inkorven. Lukt dit niet laat het dan tijdig, dinsdag voor inkorving, weten aan de afdeling en de NPO.
 • Gebruikt u als NIC winver zorg er dan voor dat u de nationale (N) module kunt gebruiken. Hiervoor is een speciale registratie nodig van Compuclub. Heeft u deze registratie niet dan kunt u leden van bezoekende verenigingen niet opnemen in het UDP-bestand.
 • Inkorfbescheiden zoals inkorf- en aankomstlijsten, eventueel bij gebruik gummiringen het groene pouleformulier & souches gummiring moeten samen met een telstaat (klik hier) bewaard blijven in een gesloten en getekende envelop. U kunt i.p.v. de telstaat de verzamelstaat "Nationaal" in winver uitdraaien/printen en bij de bescheiden in de envelop doen.
 • Het is verplicht om alle ingekorfde duiven op een mandenlijst te noteren, deze lijst moet mee in de mand.
 • Duiven dienen binnen 30 minuten gemeld worden bij de nationale rekenaar. Dat kan door in te loggen op de website van Compuclub of door gebruik te maken van het programma "Duiven melden afstanden". 
 • Poules en uitslagen worden door de NPO d.m.v. een automatische incasso geïnd bij het NIC.
 • Blijkt dat u toch niet kunt voldoen als NIC door bijvoorbeeld te weinig deelnemers geef dat dan tijdig door aan het bestuur.