Duiven melden


20-03-2023: Nieuwe functionaliteit meldsite.

Afgelopen wintermaanden is er een nieuwe functionaliteit op de meldsite gerealiseerd. 

Het betreft een functie die beschikbaar is voor gebruikers die automatisch melden op duifmelden.nl.

Vanaf nu kunt u uw trainingen volgen op uw eigen meldomgeving. U dient hiervoor wel ingelogd te zijn op uw duifmelden account. 

Wanneer u gaat trainen met uw duiven kunt u met behulp van uw smartphone inloggen op uw persoonlijke account. Na het uploaden van uw hoklijst uit compustam. Met uw smartphone activeert u de locatie van waaruit uw trainingsvlucht plaatsvindt. 

U kunt ook de locatie op uw pc bij benadering aangeven door het verplaatsen van het blauwe pinpoint.

 

Na aankomst wordt de duif vermeld in uw aankomstlijst. Een handleiding vindt u op https://www.duifmelden.nl/handleiding-pmp.pdf


Het seizoen staat op het punt om te beginnen. Vergeet niet uw automatisch melden te activeren. 


Wij wensen u veel succes

Duifmelden.nl

Harry de Jong

Gerard van der Heide

 


Onderstaand een artikel aangaande de mogelijkheden die de meldsite biedt.
Er is gebeleken dat vele gebruikers hiervan niet op de hoogte zijn. Is het mogelijk dat jullie dit artikel op de afdelingswebsites plaatsen?

 

Begin:

Na een rondgang bij diverse gebruikers van de meldsite duifmelden.nl is gebleken dat veel gebruikers niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de meldsite biedt. In dit artikel wordt beschreven wat er nog meer mogelijk is met de meldsite, naast het melden van de aangekomen duiven op wedvluchten.

 

Allereerst is het een voorwaarde dat de gebruikers een eigen inlog aanmaken. Dat kan gedaan worden via de meldsite. 

Voor de gebruikers uit afdeling 10 gebruikt u daarvoor de volgende link https://afd10.duifmelden.nl/beheer/

Voor de gebruikers uit afdeling 11 gebruikt u daarvoor de volgende link https://afd11.duifmelden.nl/beheer/

 

Na het activeren van deze link verschijnt het onderstaande scherm. U dient uw gegevens in te voeren in het rood omkaderde deel.

Wanneer alles correct is ingevoerd ontvangt u een email waarin u uw account kunt activeren. LET OP: Er kunnen zich situaties voordoen waarbij uw gegevens niet overeenkomen met de bij ons bekende gegevens. Neem in dat geval contact op met de beheerders van de meldsite door het sturen van een mail aan info@pigeonscloud.com of meld uw probleem aan via “Klik hier als u problemen heeft met het meldingsprogramma” (zie onderstaande afbeelding)

Nadat uw account geactiveerd is kunt u inloggen. Uw browser kan vragen om de inlog gegevens te bewaren voor een volgende keer. Deze functie kunt u bevestigen, waarmee u een volgende keer sneller bent ingelogd.

 

Bij het inloggen komt u op uw eigen duifmelden omgeving. Hier vindt u onder andere uw eigen gegevens. Gedurende een race waarbij u duiven heeft ingezet kunt u de desbetreffende vlucht selecteren. Een lijst met de door u ingemande duiven wordt zichtbaar, dit kan alleen als het D-bestand vanuit uw club geüpload is. Dat is een absolute voorwaarde om deze lijst te zien. Wanneer er geen D-bestand geüpload is dan kunt u zelf uw aantal duiven invoeren en opslaan waarna u vervolgens de aankomsttijden invoert.

Op uw eigen duifmelden omgeving kunt u ook automatisch melden activeren. U dient zich er van de verzekeren dat uw kloksysteem hiervoor geschikt is. Het automatisch melden is helaas geen gratis service. Gebruikers betalen 19,95 euro per seizoen. Elk jaar dient u het gebruik van automatisch melden opnieuw te activeren.

 

Na inlog kunt u de desbetreffende meldsite van uw afdeling bezoeken. In de header (bovenaan de meldsite) van elke meldsite ziet u vervolgens extra vluchtgegevens die bij u van toepassing zijn. In de linker tabel vind u uw afstand van de losplaats naar uw hok, maar ook de aankomsttijd welke u moet halen om de race in uw afdeling te kunnen winnen. Uiteraard is dat afhankelijk van uw locatie, en bovendien moet er in elk geval 1 duif gemeld zijn. Verder vind u in deze tabel het aantal deelnemende hokken, uw ingezette duiven, coördinaten van de losplaats etc. 

In de header vindt u na inloggen aan de rechterkant een lijst met al uw deelnemende duiven aan desbetreffende vlucht (mits he D-bestand geupload is). In deze lijst komen de aankomsttijden per duif en de klassering op uw hok, club en afdeling. Dit is uiteraard een indicatie omdat (nog) niet iedere deelnemers al zijn aangekomen duiven op de meldsite registreert. 

Al deze header gegevens zijn alleen zichtbaar voor u zelf. Niemand anders kan deze gegevens zien, behoudens wanneer anderen uw inloggegevens hebben. Het advies is daarom ook "Bewaar de inloggegevens voor uzelf".

Wanneer u een eigen inlog gebruikt kan ook niemand anders uw duiven melden.

 

De meldsite heeft tevens enkele filters ingebouwd. Daarin kunt u selecteren op ladies league, eerste duif per liefhebber, uw klassering in de club etc.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@pigeonscloud.com

Wij doen er alles aan om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

Een sportieve groet,

Harry de Jong

Gerard van der Heide