Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Afdeling 10


 

 

Afdeling 10 

 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Op het moment van schrijven (begin 2018) heeft de afdeling bijna 1.500 leden. Met deze website willen wij graag onze leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals: Berichtgeving rondom lossingen via Twitter en Facebook.

 

Ook is de afdeling te volgen via Facebook en Twitter. Zie hieronder

 
Twitter is te volgen op @10oost of klik op afbeelding hier onder om via de website de afdeling te volgen.

* Laatste nieuws

 

16-02-2021 ALgemene LedenVergadering 19-03-2021

Lees hier de stukken.

 

11-02-2021 Nieuwsbrief van het bestuur

In  deze nieuwsbrief aandacht voor:

- de ALV

- de afdelingskampioenen 2020

- vrijwilligers bedanken 

- afscheid nemen vrijwilligers

- hoklijsten/entverklaringen

- start seizoen

- bestellen materialen 

Lees hier de nieuwsbrief 

 

13-01-2021 Nieuwsbrief van het bestuur

In  deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Aankondiging ALV

- Ledenadministratie

- Enten tegen paramixo

- Rayonindeling

- Vliegen vanuit het zuidoosten

Lees hier de nieuwsbrief 

 

06-12-2020 Nieuwsbrief van het bestuur.

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Verlenging pilot vliegen vanuit het zuid oosten

- Stemming verenigingen in kaart gebracht, zie hier de kaart

- Verschil voor en tegenstemmers

- Kaart van de vluchten van de pilot

- Ledenmutaties 

Lees hier de nieuwsbrief.

 

27-11-2020 Nieuwsbrief stemming ZO vluchten

In deze nieuwsbrief de uitslag van de stemming. lees hier de nieuwsbrief.

 

21-11-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze brief aandacht voor:

- De stembrief

- Ledenraad NPO

- rayonindeling

- jeugdkampioenschappen

- ledenadministratie

Lees hier de nieuwsbrief. 

 

21-11-2020 Jeugdkampioenschappen

Deze zijn geplaats op de website, zie hier

 

18-11-2020 Bonnenverkoop Noordelijke Unie

De bonnenverkoop van de Noordelijke Unie op www.toppigeons.com  is vandaag van start gegaan en duurt tot 21-11-2020 om 19.00 uur.

De top van de duivensport in het werkgebied van de NU heeft een schenking gedaan. Zeer interessant om eens een kijkje te nemen op deze verkoopsite.

 

11-11-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor 

- NPO besluiten ledenraad

- Stembrief voor verenigingen 

- Inventariseren mechanische klokken

- Rayonindeling stand van zaken

 Lees hier de nieuwsbrief

  

27-10-2020 Afdelingskampioenschappen geplaatst op de site 

Zie hier de kampioenschappen 2020.

 

21-10-2020 Aanpassingen concept vliegprogramma 2021 na overleg met de afdeling Friesland 96.

Na overleg zijn de concept vliegprogramma's van de afdelingen 10 en 11 op elkaar afgestemd en aangepast. Zie de concepten bij de Algemene Leden Vergadering. punt 10a en punt 10b.

 

20-10-2020 Vermelding bonnenverkoop op Facebook

Ter ondersteuning van het moeilijke afgelopen jaar waar iedereen zich in bevindt, willen wij als Afdeling 10 de clubs ondersteunen met het gratis aanbieden van een vermelding van hun bonnenverkoop op onze facebook pagina. Ter promotie van de bonnenverkoop wordt een week lang de verkoop op onze Facebook pagina vermeld. Daarmee ontstaat een mega bereik en zal de verkoping bekend zijn bij veel geïnteresseerden. De vermelding zal een week online staan en wordt daarna weer verwijderd.

Let wel, wij plaatsen alleen bonnenverkopingen van clubs binnen de afdeling 10. Het gaat alleen om promotie van de verenigingsverkoop, dus niet om het verkopen van duiven. Er worden geen persoonlijke veilingen gepromoot.

 Wat aan te leveren door de clubs:

•        De start en eind datum van de verkoop.

•        Naam Club; bijvoorbeeld PV Postduif te Assen

•        De link met waar de verkoop online staat bijvoorbeeld Duiven.net

Deze gegevens kunt u aanleveren bij Hendri Zwiep en/of Peter Stuut.

hendrizwiep@hotmail.com

p.stuut48@gmail.com

 

17-10-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

Aandacht voor de volgende onderwerpen:

- Feestavond

- Ledenraad NPO

- Nieuws van de penningmeester

Lees hier de nieuwsbrief.

 

01-10-2020 ALV en de NKD

Algemene ledenvergadering vervalt

Zoals u weet was het de bedoeling om op 17 oktober de Algemene Ledenvergadering te houden.

Na de aanscherping van de Corona maatregelen kan de ledenvergadering niet meer doorgaan.

We zullen als bestuur dan ook in de komende tijd nadenken over hoe we u zullen gaan informeren en raadplegen over zaken die geagendeerd waren. 

 

Persbericht Noordelijke Kampioenen Dag en hoe nu verder?

 

In een persbericht geeft de commissie NKD aan, dat ze vanwege een aantal redenen, de organisatie van de NKD teruggeeft aan het afdelingsbestuur. We hebben daar als bestuur over gesproken en menen dat er moet worden ingezet op een gezamenlijke manifestatie in 2022, waarbij zaken als de prijsuitreikingen van Jeugd, Ladies League en de senioren worden verenigd. Uiteraard weten we nu nog niet hoe dat vorm gaat krijgen. Dat zal in overleg met de partijen worden besproken. 

 

01-10-2020 Bericht NPO over COVID-19

Op de valreep krijgen we weer te maken met beperkende Covid maatregelen. 

De nieuwe maatregelen, zoals aangekondigd op 28 september 2020, hebben consequenties voor de nog te vervliegen vluchten en andere activiteiten.

Op dit moment is het volgende van toepassing.

- Geplande vluchten mogen in principe doorgaan.

- Inkorven dient te gebeuren onder Covid protocol 1.

- Kantines zijn gesloten zowel bij inkorven als afslaan als ook voor 

        tentoonstellingen en andere activiteiten.

- Heel België is sinds 28 september gesloten en er worden voor België

        geen lossingsvergunningen afgegeven.

- In Frankrijk zijn ook beperkingen van toepassing, er kunnen in overleg

        met het NPO bureau nog wel lossingsvergunningen worden

        aangevraagd.

- In Nederland en Duitsland gelden op dit moment geen beperkende

        maatregelen; lossingsvergunningen kunnen hiervoor worden

        aangevraagd.

Het NPO bestuur

 

30-09-2020 Persbericht commissie NKD

Al geruime tijd heeft de commissie gezocht naar een andere invulling van de NKD. Helaas heeft het corona-virus de zoektocht ingehaald en zal de NKD 2021 alleen daarom sowieso niet doorgaan. 

Het afnemen van het aantal inzenders, standhouders en bezoekers is al een tijdlang een punt van aandacht. Het coronavirus, de daarbij horende vooruitzichten en het aangeven van enkele commissieleden te stoppen heeft ons nu doen besluiten de organisatie van de NKD terug te geven aan het bestuur afdeling 10. Wellicht om samen iets nieuws op te zetten. Hoe dit eruit gaat zien zal besproken worden in en met het afdelingsbestuur.

Mocht U als leden suggesties hebben dan zijn deze natuurlijk welkom.

Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht over de stand van zaken t.a.v. de NKD.

m.vr.gr  commissie NKD

 

29-09-2020 Verplaatsing website en beschikbaarheid

Op 05-10-2020 wordt de website verplaatst naar een ander webhosting bedrijf. Dit kan betekenen dat de site en de daaraan gekoppelde afdelings email accounts minder of niet beschikbaar zijn tussen 08:00 en 18:00 uur.

 

19-09-2020 Algemene ledenvergadering zaterdag 17 oktober.

Lees hier de vergaderstukken.

Voor de stukken van de NPO ledenraad op 28 november 2020, zie hier..

  

15-09-2020

Melding VVC Afd.10: Voor het terugbrengen van de manden is er een mail met een schema naar de vereniging secretarissen gestuurd.

 

11-09-2020 Najaarsklassiekers op Urk

De volgende vluchten worden georganiseerd:

19-09-2020 Duiven

26-09-2020 Boxtel 

03-10-2020 Weert 

10-10-2020 Tongeren

17-10-2020 Bierges

Je kunt inkorven in Onderdendam (Bedum), Noordwolde, Damwoude, Balk en op Urk. Lees hier de nieuwsbrief

 

 

08-09-2020 Gezamenlijke lossing Sittard van de afdelingen 10&11 – zaterdag 5 september 2020

Om de effecten te meten van lossingen op de kortere afstanden hebben de ledenvergaderingen toestemming gegeven om de vlucht N36/J36 van de afdelingen 10 en 11 vanaf Sittard gezamenlijk te lossen.

Er stonden 8 containers van de afdelingen op aangrenzende parkeerplaatsen bij het stadion van Fortuna Sittard in afwachting van opklaringen van het weer. Voor 10:30 uur was een lossing niet verantwoord wegen zware hinderlijke bewolking.

Helaas konden een aantal containers niet op een verantwoorde wijze de duiven lossen doordat op een van de parkeerterreinen auto’s geparkeerd werden door deelnemers van een wielerwedstrijd.

Er is toen vroegtijdig besloten om gezamenlijk uit te wijken naar Venlo.

De wagens van afdeling 11 konden pas na 11:15 uur vertrekken vanwege de verplichte wachturen.

Onze excuses voor de vertraagde communicatie daarover, het waren de omstandigheden die op dat moment alle aandacht vergden van betrokkenen.

 

Besturen afdelingen 10 & 11 

 

01-09-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor

- Inkorven J36 Sittard en N36 Sittard op vrijdag 4 september

- Adviezen voor het inkorven a.s. vrijdagavond

- Ophaalschema 

- Inkorven Chalons en Champagne en ppgave aantal duiven

Lees hier de nieuwsbrief

 

21-08-2020 Aankondiging ALV vrijdag 16-10-2020

We willen u doorgeven, dat de Algemene Ledenvergadering is gepland op vrijdag 16 oktober om 20:00 uur bij Hofsteenge in Grolloo. 

Uiteraard kan de Algemene Ledenvergadering doorgaan als de Coronamaatregelen dat toelaten. Bij het door kunnen gaan, wordt rekening  gehouden met de dan geldende maatregelen. 

Bij het versturen van de agenda zullen we u daarover inlichten.

Het is belangrijk om door te geven, dat verenigingen voorstellen kunnen indienen. Dat kan tot uiterlijk 4 september via bestuur@npoafdeling10.nl.

 

Het is de bedoeling, dat de agenda in ieder geval op 18 september wordt gepubliceerd.

 

03-08-2020 Jeugduitslagen

Vanwege een misverstand met de rekenaar, waren er nog geen uitslagen voor de jeugd gemaakt. Deze zijn nu wel gemaakt, zie bij de  afdelingsuitslagen. 

 

 

28-07-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- NIC en E31 Issoudun

- Aantal duiven Issoudun

- J29 telt toch niet voor WHZB

- Coördinaten losplaats publiceren

- Reclames indien

Lees hier de nieuwsbrief

 

17-07-2020 Aanvoeren duiven op de dagfond

Op donderdagavond 16 juli zijn de duiven voor de dagfond van vereniging 0136 niet conform de reglementen aangevoerd. De duiven werden aangevoerd door twee leden en dit dient te gebeuren door twee leden waarvan minimaal één bestuurslid. De vereniging heeft hiervoor een officiële waarschuwing ontvangen. Om de concours-veiligheid te garanderen zullen er tijdens de aankomst van de duiven controles worden uitgevoerd.

      

Het bestuur

 

17-07-2020 Meldsite afdeling 10 is aangepast.

Vanaf nu is het mogelijk om de meldingen te bekijken op het niveau van een rayon of op het niveau van rayon 1-4 of rayon 5-8. Op de meldsite is een extra filter mogelijkheid toegevoegd, n.l. meldlijst van rayon (rechtsonder).

 

15-07-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

- Vluchtcode Duiven/Gennep jonge duiven wordt aangepast

- Geen oude duiven op Duiven/Gennep

- Restmanden voorkomen

- N36/J36 Sittard

- Paramixo enting

 

Lees hier de nieuwsbrief.

 

 

01-07-2020 Protocol 3.0 is beschikbaar

Dit protocol moeten de verenigingen gaan gebruiken vanaf 01-07-2020. 

Lees hier het protocol 3.0

Lees hier de technische toelichting op het protocol

Voor verenigingen is het wel een voorwaarde om voor gebruik van de verenigingsgebouwen een inrichtingsplan op te stellen. Voordat het gebouw gebruikt gaat worden, moeten ze hun inrichtingsplan aanmrlden bij de afdeling.

 

 

30-06-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

- Inkorven op de dagfond, eventueel in eigen vereniging.

- Aanvoeren van duiven voor de dagfond

- Regels m.b.t. aanvoeren van duiven

- Mandenlijst en meldplicht

- Trainingsvluchten jonge duiven 

Lees hier de nieuwsbrief.

 

27-06-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

- Nationale Inkorfcentra's

- Inkorfcentra voor de dagfond en jong

- Ophaalschema

- Versie 3.0 van het protocol NPO

- Vooraf opgeven bij NIC

- Invullen mandenlijsten

- Meldsite wordt aangepast

- Noordelijke Unie (NU)

- VNCC

Lees hier de nieuwsbrief

 

26-06-2020 Lid worden van de VNCC

Dit jaar vervliegt de VNCC weer kampioenschappen en mooie prijzen voor de Marathon liefhebbers van de afdelingen 9 10 en 11.

Je kunt je aanmelden tot 01-07-2020, voor meer info zie hun site.

  

 

 

18-06-2020 Ladies League 2020 Afdeling 10

Het vliegprogramma voor de Ladies League is bekend, zie hier.

 

17-06-2020 Spookmeldingen op de meldsite

Met enige regelmaat worden er op losdagen duiven gemeld terwijl de duiven net zijn gelost. Veelal doen deelnemers dat om te kijken wat de afstand voor hun is. In vrijwel al deze “spookmeldingen” verzuimt men om de zelfgedane melding te verwijderen. Dat betekent dat de beheerders deze moeten verwijderen. 

In 2018 is voor het bepalen van de individuele afstand een module ingebouwd. Gebruikers moeten hiervoor wel een inlog aanmaken via de meldsite (staat links bovenaan). Na inlog krijgt men een overzicht die op de gebruiker van toepassing zijn waaronder dus de afstand.

Wij adviseren de gebruikers om hiervan gebruik te maken om het overzicht van de meldsite zuiver te houden, en om de beheerders te ontlasten. Ook zij hebben duiven mee op de vlucht.

Account aanmaken kan via https://afd10.duifmelden.nl/beheer/

 

 

11-06-2020 Nieuwsbrief en controles Coronabrief

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

- Vliegprogramma

- Controles en handhaving corona protocol

Lees hier de nieuwsbrief.

Lees hier het overzicht controles

 

 

 

04-06-2020 Nieuwsbrief verruiming en wedvlucht

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

- 2e inkorfploeg mogelijk

- competitie tot afdelingsniveau weer mogelijk 

- eerste wedvlucht V23

Lees hier de nieuwsbrief.

 

04-06-2020 Versie 2.0 van het protocol inkorven vliegen lossingen

Lees hier

- het protocol versie 2.0

- de technische toelichting op versie 2.0

- FAQ toezicht door een BOA versie 2.0

 

28-05-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze brief aandacht voor:

- Blijf niet hangen bij het lokaal

- Slim aflaan

- Afrekening Compuclub

- Werkgroep evaluatie Duitsland vliegen

Lees hier de nieuwsbrief

 

21-05-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Hoklijsten en entverklaringen

- Aanpassing vliegprogramma

- Reclames

- Bezoek van een BOA, lees hier het document

Lees hier de nieuwsbrief

 

14-05-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Overzichten hoklijsten en entverklaring

- Ophaalschema

- Laatste informatie Compuclub

- Aantal duiven in de mand

- Afleveren materialen

- Programmaboekje 2020 digitaal

- Lossingsberichten

- Meldsite

- Verhoging vrachtgelden

- Coördinaten losplaatsen Duitsland

Lees hier de nieuwsbrief

 

13-05-2020 Email van het NPO bestuur

Mail van het NPO bestuur met daarin de volgende onderwerpen:

-          Vrachtduiven en het inkorven hiervan.

-          Status protocol inkorven afslaan

-          Inkorven in een horeca lokaliteit

-          Wat is een aankomstlijst

-          Vliegen vanuit België, Duitsland en Frankrijk

-          Indienen plan van aanpak door de afdelingen

Lees hier de volledige mail 

 

12-05-2020 Bericht van de penningmeester

Door het later starten van het duivenseizoen met minder duivenvluchten en het doorlopen van de vaste kosten van de afdeling, zoals afschrijvings-, verzekerings- en stallingskosten van de opleggers, zijn we genoodzaakt de vrachtprijs per categorie met € 0,10 per duif te verhogen voor het vliegjaar 2020. Op de ledenvergadering heeft het bestuur van Afdeling 10 het mandaat gekregen om tijdig in te grijpen als er een negatief resultaat dreigt. Helaas is nu het moment om in te grijpen. Per categorie gelden voor het seizoen 2020 de volgende vrachtprijzen per duif:

Vitesse: € 0,75

Midfond: € 0,95 - € 1,10

Eendaagse Fond: € 1,45

Overnacht Fond: € 2,35 *

Jonge duiven: € 0,75 - € 1,45 **

Natour: € 0,75 - € 0,95

 

* o.v.b. Sectie Marathon

 

** o.v.b. Organiseren eindvlucht JD conform afstand 2019: Chalons en Champagne

 

 

08-05-2020 Laatste Corona nieuws

Zoals u wellicht al gelezen hebt zijn er onder voorwaarden mogelijkheden om het seizoen te starten vanaf maandag 11 mei a.s. Voor degene die deze informatie gemist heeft verwijzen wij u graag naar de onderstaande links:

- www.duivensportbond.nl/nieuws/corona-update-starten-met-vliegen-vanaf-11-mei

- www.duivensportbond.nl/corona

Lees hier de nieuwsbrief van het bestuur.

 

Het concept vliegprogramma volgt z.s.m.

Zie hier de film van het inkorfproces 

 

25-04-2020 Spoor der Kampioenen publicatie voorzitter afdeling 10

In het Spoor vertelt René Dalmolen hoe het bestuur omgaat met de huidige situatie. Lees hier het artikel.

 

13-04-2020 Nieuwsbrief en NIC's

In de nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

- Nadenken over aanvang wedvluchten

- Verschillende scenario's 

- Digitaal vergaderen bestuur

- NIC's en aangepaste lijst NIC's 2020

- Contributie

- Verlengen termijn aanleveren hoklijsten en entverklaring

Lees hier de nieuwsbrief en hier het document NIC's.

 

10-04-2020 Bericht NPO bestuur m.b.t. het coronavirus.

De maatregelen rondom het coronavirus blijven tot en met 28 april van kracht. Ook in Duitsland, België en Frankrijk gelden nog steeds strenge maatregelen. Zolang deze maatregelen gelden, kunnen we geen invulling geven aan het vliegprogramma.

Hoe vervelend het ook is, we houden ons simpelweg aan de landelijke richtlijnen. Tot nu toe betekent dat niet vliegen. Onze gezondheid blijft hoe dan ook het allerbelangrijkste. We hopen dat er op 21 april meer duidelijk wordt over hoe verder, maar we kunnen niet op de feiten vooruitlopen. Op het moment dat we beeld hebben of we wel of niet kunnen vliegen, kunnen we daar invulling aan geven met elkaar. Natuurlijk met bijbehorende spelregels. 

 

17-03-2020 Coronavirus en maatregelen NPO

In verband met de landelijk afgekondigde maatregelen neemt ook het NPO-bestuur een aantal maatregelen met betrekking tot de duivensport.
 

 1. De start van het duivenseizoen wordt uitgesteld tot nader order, we volgen de ontwikkelingen rondom het virus op de voet.
 2. Alle duivenverenigingen worden gesloten tot en met maandag 6 april.
 3. Omdat veel van onze leden tot de kwetsbare groep behoren, raden we aan ook buiten de vereniging geen activiteiten te organiseren en wanneer u toch bij elkaar moet komen gepaste afstand te houden. Ons advies is alle activiteiten te cancelen.
 4. De inleverdatum van de hoklijsten, die formeel op 1 april staat, stellen wij uit tot een nader te bepalen datum, tot het moment dat duidelijk is wanneer er weer sprake kan zijn van bijeenkomsten.
 5. Het bureau is ook tot en met 6 april onbemensd. Wij kunnen daarom geen telefonische oproepen aannemen. U kunt uw vragen mailen naar info@duivensportbond.nl en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.
 6. Ringbestellingen en overschrijvingen geven wij voorrang, boven de andere werkzaamheden. Houd er rekening mee dat het wel iets langer kan duren voor uw bestelling of eigendomsbewijzen verstuurd worden.

Tot slot vraagt de NPO ons: Draag zorg voor uzelf en voor elkaar. We wensen u het beste toe in een tijd waar veel onduidelijk is en ook veel vragen zijn. 

 

Wanneer er nieuws is komen we bij u terug met een update.
Meer informatie vindt u op https://mailchi.mp/duivensportbond/npo-update-impact-coronavirus-op-de-duivensport?e=fab90fba65

 

15-03-2020

Coronavirus

Het kabinet heeft vandaag (15 maart) besloten tot verregaande maatregelen voor Nederland door onderwijs en horeca te sluiten tot 6 april, dit bovenop de eerdere genomen maatregelen. Vermoedelijk zijn we er dan nog niet en zullen er andere maatregelen volgen.

We zullen als bestuur de impact van de maatregelen voor onze afdeling op een rij zetten en u daarover informeren.

 

Ladies League

De ladies league avond gaat niet door a.s. vrijdag 20 maart in verband met het Coronavirus. Daarnaast waren er helaas weinig opgaves voor deze avond. Marjolein Popken geeft aan de ladies league avond later in het jaar en na het vliegseizoen te gaan organiseren

 

07-03-2020: Samenvatting algemene ledenvergadering.

Vrijdagavond 6 maart is de voorjaarsvergadering gehouden. Het voorwoord van de voorzitter is hier te lezen. 

Enkele punten op een rij:

 • Bestuursverkiezing; Teun Speelman, Adri van der Linden en Aart Bakker zijn uitgezwaaid en Frans Weggers, Klaas Talen en Gerald Ensing hebben het stokje overgenomen.
 • Marcel Jager neemt het reservekiesmanschap over.
 • Het bestuursvoorstel om 2 weekenden 2 disciplines op één avond in te korven is met ruime meerderheid aangenomen.
 • Aantal duiven voor de punten wordt 1:3 i.p.v. 1:4.
 • Voorgestelde kampioenschappen zijn vastgesteld 

Coördinaten Duitse losplaatsen.

Hier kunt u de lijst downloaden met daarin de coördinaten van de Duitse losplaatsen. Klik hier of ga naar de pagina vluchten/vliegen in 2020

 

Materialen bestellen:

Zijn er materialen nodig in uw vereniging voor het vliegseizoen of wilt u afdelingsboekjes 2020 bestellen, dan kunt u dat doen via de pagina materiaalbestellingen of door hier te klikken.

U wordt gevraagd om dat voor 1 april te doen, omdat de verspreiding van de materialen vlak daarna plaatsvindt.