Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Afdeling 10


 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Op het moment van schrijven (begin 2018) heeft de afdeling bijna 1.500 leden. Met deze website willen wij graag onze leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals: Berichtgeving rondom lossingen via Twitter of via de regionale teletekstpagina's waar naast de lossingsberichten ook de laatste nieuwsfeiten voor de leden te vinden is. RTV Drenthe op pagina 502, RTV Oost op pagina 478

 

* Laatste nieuws


19-03-2018:

Het bestuur vraagt aandacht voor het volgende. Sinds de vogelgriep is geconstateerd in Oldekerk bestaat er een ophokplicht en een verbod om duiven te vervoeren of bij elkaar te brengen voor tentoonstellingen en (wed-)vluchten e.d. binnen het zogenaamde toezichtsgebied. De ophokplicht houdt in dat duiven niet mogen worden losgelaten. Verwacht mag worden dat deze maatregelen worden opgeheven 30 dagen nadat de stallen van de getroffen kippenboerderij zijn ontsmet, dus omstreeks 28 maart a.s., mits uiteraard intussen geen nieuwe gevallen van vogelgriep worden ontdekt. Dit betekent dat de duiven van de liefhebbers wonende in het toezichtsgebied onvoldoende hebben kunnen rondvliegen en dus nog onvoldoende getraind zijn m.b.t. de eerste wedvlucht op 7 april a.s..

Uit solidariteit met de liefhebbers in het toezichtsgebied heeft het afdelingsbestuur het besluit genomen de eerste wedvlucht van 7 april a.s. te laten vervallen voor het afdelingskampioenschap. Dit besluit betreft dus niet de kampioenschappen van verenigingen en CC's, die kunnen zelf bepalen of de wedvlucht gehandhaafd blijf voor de vereniging en CC-kampioenschappen. Ten overvloede: de wedvlucht wordt wel vervlogen.
Zie kaart 10 km zone rondom Oldekerk.


19-03-2018:

Het bestuur vraagt uw aandacht voor de nieuwsbrief maart 2018. Specifiek wijzen wij u op de in geel gearceerde data m.b.t. het aanleveren van gegevens. Dit betreft de volgende onderwerpen:

  • ingevulde hoklijsten liefhebbers
  • ent verklaring vereniging
  • opgave Niet Op Zondag spelers
  • internetverbinding verenigingsgebouw

Voor wat betreft door te berekenen tarieven vanuit Compuclub, deze volgen zodra deze bekend zijn in een aanvullende nieuwsbrief.

 

11-03-2018:
Vrijdag was weer de voorjaarsvergadering 2018. Onder in het kort de genomen besluiten:

  • Bestuursverkiezing. Meindert Koning, Adri van der Linden en Aart Bakker zijn bij acclamatie herkozen.
  • Kiesmannen. Omdat we de ondergrens van 1.500 leden bereikt hebben mogen wij nog 1 afgevaardigde afsturen naar de NPO-Ledenraad. in 2018 is dat Adri van der Linden. Reservekiesman is Roelof Popkes.
  • Het bestuur heeft decharge verleend gekregen voor het financiële     overzicht 2017.

02-03-2018:

De postduivensport loopt groot gevaar door de almaar groter wordende populatie van roofvogels in Nederland. Hierdoor stoppen honderden leden noodgedwongen met deze sport. Roofvogels horen in de natuur maar dienen zichzelf te kunnen redden in hun voortbestaan en niet doormiddel van hulp van de mens. Bescherm de duivensport tegen de onnatuurlijke roofvogelstand. Klik hier om de opgezette petitie te ondertekenen. 

 

20-02-2018:
De vernieuwde website is een feit.

 

10-02-2018:

Uitnodiging Afdeling 10 Jeugddag 17-3-2018. Klik hier.

10-02-2018:
Mooie sfeerbeelden op de pagina NKD geplaatst. Klik hier

11-12-2017:

Nieuwsbrief december 2017: Inhoud in het kort:
Rayon overleggen gepland.
11-01-2017 - Rayon 7 en 8. Bij 0312, DZOH Coevorden
15-01-2017 - Rayon 5 en 6. Bij 0328, PV Hoogeveen, Hoogeveen
22-01-2017 - Rayon 3 en 4. Bij 0137, De Trouwe Duif, Oude Pekela
25-01-2017 - Rayon 1 en 2. Bij 0349, De Snelle Thuiskomst, Roden.
Vacature afdelingsbestuurder. Aart Bakker is in maart, na zijn termijn van 3 jaar, niet herkiesbaar. Verder denkt het bestuur dat het goed zou zijn het aantal bestuursleden uit te breiden. Een oproep aan een ieder die zich geroepen voelt om zich te verdiepen in het lossen van de duiven en op die manier in de toekomst zitting te nemen in de lossingscommissie.
Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

29-07-2017:
De dilemma’s voor een lossingscommissie Vanwege vragen rondom vroegtijdig uitwijken naar een andere lossingsplaats willen wij u hiermee enig inzage bieden in de dilemma’s voor een lossingscommissie.
- Bij slechte weersvooruitzichten dient donderdagavond/uiterlijk vrijdagochtend vroeg een besluit genomen te worden of uitgeweken moet worden naar een andere losplaats.
- Uitwijkmogelijkheden zijn beperkt, bijvoorbeeld indien we westelijker moeten a.g.v. de weersvooruitzichten, we zijn gehouden aan de lijn Roodeschool-Parijs;
- Er mag in Frankrijk en België niet op een andere plaats worden gelost zonder losvergunning
- Wij zijn derhalve mede afhankelijk van de toestemming voor het uitwijken van de diverse instantie
- Na het bereiken van de losplaats dient de vervoerder 9 uur rust te nemen - Rijden na 13.00 uur is dan op zijn vroegst mogelijk
- Bij aankomst dient er 1 uur gewacht te worden voordat een lossing is toegestaan
- Na een rit van enkele uren is lossen dan onmogelijk gelet op de te rijden afstand
- De vervoerscommissie adviseert het bestuur inzake eventuele wijziging van de losplaats
- Het afdelingsbestuur neemt het uiteindelijke besluit.

13-6-2017:
Het gebrek aan convoyeurs wordt steeds nijpender. Als afdeling mogen we niet lossen zonder en op dat punt zijn we bijna al geraakt. Mocht het je interessant lijken om als verzorger van de duiven en contactpersoon van de lossingscommissie een groot deel van Nederland, Belgie en Frankrijk te zien en geld toe te krijgen dan vraagt het bestuur je met klem om je aan te melden. Dit kan bij de vervoerscommissie, Machiel van de Velde en/of Ko Boddema of door een bericht naar het bestuur.