Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Afdeling 10


 

 

Afdeling 10 

 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Op het moment van schrijven (begin 2018) heeft de afdeling bijna 1.500 leden. Met deze website willen wij graag onze leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals: Berichtgeving rondom lossingen via Twitter en Facebook.

 

Ook is de afdeling te volgen via Facebook en Twitter. Zie hieronder

 
Twitter is te volgen op @10oost of klik op afbeelding hier onder om via de website de afdeling te volgen.

* Laatste nieuws


25-05-2020 Afrekenstaten Compuclub

Inmiddels staan de afrekenstaten van vlucht V20 Rheine op de site van Compuclub.

 

 

23-05-2020 Afrekenstaten vlucht V20 en V21.

Compuclub merkt de eerste 2 vluchten (V20 en V21)  aan als testvlucht. Dat betekent dat er geen afrekenstaten op de website van Compuclub verschijnen. De penningmeester zal de rekeningen van de eerste 2 vluchten per e-mail versturen naar de penningmeesters van de verenigingen.

Het factuurbedrag van de vliegkosten van de vluchten wordt 28 dagen na de vliegdatum automatisch geïncasseerd. Vanaf de 3e vlucht (V22) worden de afrekenstaten weer op de website geplaatst.

 

23-05-2020 Teletekst RTV Oost

Teletekst van RTV Oost wordt niet meer gebruikt omdat deze er ook mee stoppen

 

21-05-2020 Informatieboekje en vlucht Soest

Bij organisatie staat het digitale informatieboekje 2020.
Bij vliegen in 2020 (zie vluchten) staat nu Soest vermeld incl. coördinaten

 

21-05-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Hoklijsten en entverklaringen

- Aanpassing vliegprogramma

- Reclames

- Bezoek van een BOA, lees hier het document

Lees hier de nieuwsbrief

 

14-05-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Overzichten hoklijsten en entverklaring

- Ophaalschema

- Laatste informatie Compuclub

- Aantal duiven in de mand

- Afleveren materialen

- Programmaboekje 2020 digitaal

- Lossingsberichten

- Meldsite

- Verhoging vrachtgelden

- Coördinaten losplaatsen Duitsland

Lees hier de nieuwsbrief

 

13-05-2020 Email van het NPO bestuur

Mail van het NPO bestuur met daarin de volgende onderwerpen:

-          Vrachtduiven en het inkorven hiervan.

-          Status protocol inkorven afslaan

-          Inkorven in een horeca lokaliteit

-          Wat is een aankomstlijst

-          Vliegen vanuit België, Duitsland en Frankrijk

-          Indienen plan van aanpak door de afdelingen

Lees hier de volledige mail 

 

12-05-2020 Bericht van de penningmeester

Door het later starten van het duivenseizoen met minder duivenvluchten en het doorlopen van de vaste kosten van de afdeling, zoals afschrijvings-, verzekerings- en stallingskosten van de opleggers, zijn we genoodzaakt de vrachtprijs per categorie met € 0,10 per duif te verhogen voor het vliegjaar 2020. Op de ledenvergadering heeft het bestuur van Afdeling 10 het mandaat gekregen om tijdig in te grijpen als er een negatief resultaat dreigt. Helaas is nu het moment om in te grijpen. Per categorie gelden voor het seizoen 2020 de volgende vrachtprijzen per duif:

Vitesse: € 0,75

Midfond: € 0,95 - € 1,10

Eendaagse Fond: € 1,45

Overnacht Fond: € 2,35 *

Jonge duiven: € 0,75 - € 1,45 **

Natour: € 0,75 - € 0,95

 

* o.v.b. Sectie Marathon

 

** o.v.b. Organiseren eindvlucht JD conform afstand 2019: Chalons en Champagne

11-05-2020 Ophaalschema's geplaatst

Lees hier de schema's

 

10-05-2020 Juiste vluchtcodes

Bij het vliegprogramma en afstandentabel de juiste vluchtcodes vermeld.

 

09-05-2020 Concept vliegprogramma

Bij de vluchten, vliegen in 2020 staat het concept vliegprogramma. Daaronder staat een tabel met afstanden van de eerste vijf vluchten, uitgesplitst naar een plaats per rayon.

Na Eckenhagen, 6 juni, worden de overige losplaatsen ingevuld op basis van beschikbaarheid België en Frankrijk.

 

 

08-05-2020 Laatste Corona nieuws

Zoals u wellicht al gelezen hebt zijn er onder voorwaarden mogelijkheden om het seizoen te starten vanaf maandag 11 mei a.s. Voor degene die deze informatie gemist heeft verwijzen wij u graag naar de onderstaande links:

- www.duivensportbond.nl/nieuws/corona-update-starten-met-vliegen-vanaf-11-mei

- www.duivensportbond.nl/corona

Lees hier de nieuwsbrief van het bestuur.

 

Het concept vliegprogramma volgt z.s.m.

Zie hier de film van het inkorfproces 

 

25-04-2020 Spoor der Kampioenen publicatie voorzitter afdeling 10

 

In het Spoor vertelt René Dalmolen hoe het bestuur omgaat met de huidige situatie. Lees hier het artikel.

 

13-04-2020 Nieuwsbrief en NIC's

In de nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

- Nadenken over aanvang wedvluchten

- Verschillende scenario's 

- Digitaal vergaderen bestuur

- NIC's en aangepaste lijst NIC's 2020

- Contributie

- Verlengen termijn aanleveren hoklijsten en entverklaring

Lees hier de nieuwsbrief en hier het document NIC's.

 

10-04-2020 Bericht NPO bestuur m.b.t. het coronavirus.

De maatregelen rondom het coronavirus blijven tot en met 28 april van kracht. Ook in Duitsland, België en Frankrijk gelden nog steeds strenge maatregelen. Zolang deze maatregelen gelden, kunnen we geen invulling geven aan het vliegprogramma.

Hoe vervelend het ook is, we houden ons simpelweg aan de landelijke richtlijnen. Tot nu toe betekent dat niet vliegen. Onze gezondheid blijft hoe dan ook het allerbelangrijkste. We hopen dat er op 21 april meer duidelijk wordt over hoe verder, maar we kunnen niet op de feiten vooruitlopen. Op het moment dat we beeld hebben of we wel of niet kunnen vliegen, kunnen we daar invulling aan geven met elkaar. Natuurlijk met bijbehorende spelregels. 

 

17-03-2020 Coronavirus en maatregelen NPO

In verband met de landelijk afgekondigde maatregelen neemt ook het NPO-bestuur een aantal maatregelen met betrekking tot de duivensport.
 

 1. De start van het duivenseizoen wordt uitgesteld tot nader order, we volgen de ontwikkelingen rondom het virus op de voet.
 2. Alle duivenverenigingen worden gesloten tot en met maandag 6 april.
 3. Omdat veel van onze leden tot de kwetsbare groep behoren, raden we aan ook buiten de vereniging geen activiteiten te organiseren en wanneer u toch bij elkaar moet komen gepaste afstand te houden. Ons advies is alle activiteiten te cancelen.
 4. De inleverdatum van de hoklijsten, die formeel op 1 april staat, stellen wij uit tot een nader te bepalen datum, tot het moment dat duidelijk is wanneer er weer sprake kan zijn van bijeenkomsten.
 5. Het bureau is ook tot en met 6 april onbemensd. Wij kunnen daarom geen telefonische oproepen aannemen. U kunt uw vragen mailen naar info@duivensportbond.nl en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.
 6. Ringbestellingen en overschrijvingen geven wij voorrang, boven de andere werkzaamheden. Houd er rekening mee dat het wel iets langer kan duren voor uw bestelling of eigendomsbewijzen verstuurd worden.

Tot slot vraagt de NPO ons: Draag zorg voor uzelf en voor elkaar. We wensen u het beste toe in een tijd waar veel onduidelijk is en ook veel vragen zijn. 

 

Wanneer er nieuws is komen we bij u terug met een update.
Meer informatie vindt u op https://mailchi.mp/duivensportbond/npo-update-impact-coronavirus-op-de-duivensport?e=fab90fba65

 

15-03-2020

Coronavirus

Het kabinet heeft vandaag (15 maart) besloten tot verregaande maatregelen voor Nederland door onderwijs en horeca te sluiten tot 6 april, dit bovenop de eerdere genomen maatregelen. Vermoedelijk zijn we er dan nog niet en zullen er andere maatregelen volgen.

We zullen als bestuur de impact van de maatregelen voor onze afdeling op een rij zetten en u daarover informeren.

 

Ladies League

De ladies league avond gaat niet door a.s. vrijdag 20 maart in verband met het Coronavirus. Daarnaast waren er helaas weinig opgaves voor deze avond. Marjolein Popken geeft aan de ladies league avond later in het jaar en na het vliegseizoen te gaan organiseren

 

 

12-03-2020 Convoyeursdag is verplaatst van 14 maart naar 28 maart.

 

12-03-2020 Jeugddag gaat niet door

Vanwege de perikelen rondom het corona virus gaat de jeugddag niet door.

 

07-03-2020: Samenvatting algemene ledenvergadering.

Vrijdagavond 6 maart is de voorjaarsvergadering gehouden. Het voorwoord van de voorzitter is hier te lezen. 

Enkele punten op een rij:

 • Bestuursverkiezing; Teun Speelman, Adri van der Linden en Aart Bakker zijn uitgezwaaid en Frans Weggers, Klaas Talen en Gerald Ensing hebben het stokje overgenomen.
 • Marcel Jager neemt het reservekiesmanschap over.
 • Het bestuursvoorstel om 2 weekenden 2 disciplines op één avond in te korven is met ruime meerderheid aangenomen.
 • Aantal duiven voor de punten wordt 1:3 i.p.v. 1:4.
 • Voorgestelde kampioenschappen zijn vastgesteld 

Coördinaten Duitse losplaatsen.

Hier kunt u de lijst downloaden met daarin de coördinaten van de Duitse losplaatsen. Klik hier of ga naar de pagina vluchten/vliegen in 2020

 

Materialen bestellen:

Zijn er materialen nodig in uw vereniging voor het vliegseizoen of wilt u afdelingsboekjes 2020 bestellen, dan kunt u dat doen via de pagina materiaalbestellingen of door hier te klikken.

U wordt gevraagd om dat voor 1 april te doen, omdat de verspreiding van de materialen vlak daarna plaatsvindt.

 

03-03-2020: Ladies League.
Een gezellige avond met een tafelkeuring meemaken? Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie.

16-11-19: Nieuws over de Ladies League

De ladies League verdient meer aandacht. Klik hier voor meer informatie

 

27-10-19: Samenvatting ALV 25-10-2019

Afgelopen vrijdag heeft de afdeling vergaderd. Het bestuur bedankt alle aanwezigen voor weer een positieve sfeer waar de vergadering in plaats gevonden heeft. Aanwezig waren 41 van de 55 aangesloten verenigingen. 

Besloten is dat onze voorzitter René Dalmolen aangenomen is om als afgevaardigde van onze afdeling deel te nemen aan de NPO ledenraad.
Ook is het bestuursvoorstel (i.s.m. Jaap van Doormaal en Pierre Berghuis) om de eerste 5 Vitesse vluchten vanuit Duitsland te vliegen aangenomen.

Verder zijn er enkele presentaties gegeven over het vervoer, de ledenaantallen per vereniging en de uitkomsten van de gehouden enquête vliegprogramma 2019-2020. Op de nieuwspagina zijn de presentaties, het aangenomen bestuursvoorstel en het voorwoord van de voorzitter te lezen.

 

13-10-2019: Nieuws van de commissie Samen.

Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de deelcommissies c.q. werkgroepen van de Commissie Samen. Lees het hele verslag op de pagina Commissie Samen of door hier te klikken. 


05-10-2019: Bericht van onze rekenaar Compuclub.

Er kan bij verschillende liefhebbers die Compustam 2019 gebruiken een hiaat zitten in de eerste 4 vluchten, V15-V16-V17-V18 zouden hierdoor niet ingelezen zijn, inmiddels is dit hersteld. 

 

Alleen door onderstaande uit te voeren kunt u dit in u eigen Compustam ook oplossen: 

 • Ga in Compustam naar prestaties - verwijderen prestaties - verwijderen prestaties op datum, geef daarin de datum 01-01-2019 t/m 01-01-2020 en druk op OK.
  Let op!!!! Handmatige aanvullingen zullen hiermee ook verwijderd worden.
 • Daarna gaat u naar prestaties - laden prestaties - automatische laden prestatie van cloud server, vervolgens krijgt u het welbekende scherm voor u , druk op start laden

Hiermee krijgt u de gegevens 2019 weer opnieuw in uw Compustam.


Sorry voor het ongemak.

m.v.g. Jan de Raaf jr , Team Compuclub.