Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Afdeling 10


 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Op het moment van schrijven (begin 2018) heeft de afdeling bijna 1.500 leden. Met deze website willen wij graag onze leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals: Berichtgeving rondom lossingen via Twitter of via de regionale teletekstpagina's waar naast de lossingsberichten ook de laatste nieuwsfeiten voor de leden te vinden is. RTV Oost op pagina 478

 

Nadat RTV Noord vorig jaar al stopte met teletekst heeft nu ook RTV Drenthe aangekondigd medio 2019 te stoppen met sporttext waar ook de berichtgevingen en lossingstijden van onze afdeling te lezen zijn. Vanaf dat moment zal alleen de teletekst van RTV Oost overblijven. Pagina 478.   

 

* Laatste nieuws


12-01-2018: Vliegprogramma 2019

Graag presenteert het bestuur het vliegprogramma 2019. Wij denken een mooi programma met voor elke discipline wat wils. Wij betreuren de wat late publicatie. Echter nam het afstemmen met de NPO, het platform transport en de ontwikkelingen binnen afdeling 10 meer tijd als voorzien. Echter door het uitdiscussiëren van alle inbreng en belangen kan nu een evenwichtig en breed gedragen programma worden gepresenteerd.
In de vorm van "vraag en antwoord" heeft het bestuur een verklaring rondom het programma geschreven. Deze en het programma is te vinden onder de knop vluchten/vliegprogramma, of klik hier.

 

 

11-01-2018: Ledenvergadering 

Een korte en zeer positieve ledenvergadering heeft een aantal nieuwe bestuurders tot gevolg. Met een luid applaus zijn de heren René Dalmolen, Gurbe van der Schaaf, Hendri Zwiep, Marcel Jager en Edwin Schuiling gekozen om zitting te nemen in het bestuur. René Dalmolen is vanaf vandaag onze voorzitter en Gurbe van der Schaaf de secretaris. Samen met de gebleven bestuurders Teun Speelman (penningmeester), Pieter Gast, Adri van der Linden en Aart Bakker heeft onze afdeling nu een bestuur bestaande uit 9 personen. Onze voorzitter heeft een introductiebrief geschreven, deze is hier te lezen

 

06-01-2018: Noordelijke kampioenendag.

Zaterdag 5 januari is de 61ste NKD gehouden. Het bleek weer eens een zeer mooie en vooral gezellige dag te zijn. De commissie bedankt de stand-houders, de gehuldigde vluchtwinnaars en sectorkampioenen, de sectie-afgevaardigden, de sponsoren, de schenkers van bonnen en duiven en de bezoekers voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag. Ook alle vrijwilligers die geholpen hebben met de op- en afbouw ook een welgemeend dankjewel.

 

De uitslag van de tentoonstelling is te zien op de pagina NKD.


De commissie:
Pieter Gast, Max van der Zwaag, Hielko Postma, Wilfred Sebens, Siemen van Limbergen en Aart Bakker.
 

25-12-2018: Update brief 13-12-2018. Kandidaten voorgesteld.

Weer een update, nu n.a.v. de email en het bericht van 13-12-2018 waarin bekend gemaakt kon worden dat er vanuit een eerder overleg voldoende kandidaten zijn. Zelfs meer kandidaten dan noodzakelijk is. Klik hier om de brief te lezen waarin de kandidaten zich aan jullie voorstellen.

 

13-12-2018: Update brief overige 3 bestuursleden van 02-12-2018

Er is intussen een positief overleg geweest met een groep leden om de huidige stand van zaken rondom het bestuur te bespreken. Klik hier om daarover te lezen.  

 

05-12-2018: Extra ledenvergadering 11-01-2019.

Naar aanleiding van de NPO-ledenraad zaterdag 1 december waar het landelijke vliegprogramma is aangenomen hebben 4 bestuursleden besloten tussentijds af te treden. Daarom is een extra ALV uitgeschreven. De stukken kunt u hieronder vinden.

- Agenda ALV 11-01-2019 en verslag vergadering 26-10-2018. Klik hier

- Machtigingsbrief ALV 11-01-2019. Klik hier 

- Brief van de bestuursleden die terug treden. Klik hier

 

Een brief van de overige 3 bestuursleden. Klik hier

 

05-12-2018: NPO Ledenraad

Zaterdag 1 december is tijdens een extra NPO-Ledenraad het voorstel nationaal vliegprogramma aangenomen met 19 stremmen voor en 8 tegen. 


18-11-2018: Update werkgroep Eerlijk Spel

Lees hier de laatste update (15-11-18) van de werkgroep Eerlijk Spel waarin de voortgang wordt uitgelegd en welke voorstellen er tot nu toe binnen zijn gekomen. 

 

29-10-2018: Update NPO ontwikkelingen

Een brief van het NPO bestuur over de ontwikkeling en voortgang op diverse onderwerpen. Klik hier om de brief te lezen.

 

27-10-2018: Besluiten ALV 26-10-2018.

  • De vergaderingen heeft ingestemd het ingezette onderzoek om tot een intensievere samenwerking tussen afdelingen 10 & 11 te komen voort te zetten.
  • De pilot oostlijn vliegen is aangenomen door de noordgroep, de zuidgroep heeft in meerderheid tegengestemd.
  • Voor de jonge duiven gaan we in 2019 proberen doordeweekse africhtingen te organiseren.
  • N.a.v. de ingediende voorstellen van de secties omtrent de sectorvluchten heeft de meerderheid van de vergadering besloten niet tegen uitbreiding van sectorvluchten te zijn.
  • De meerderheid van de vergadering heeft aangegeven het voorstel, zoals die wordt ingebracht door enkele afdelingen tijdens de NPO ledenraad om het aantal kiesmannen van de afdelingen in de NPO ledenraad uit te breiden door aanpassing van het zogenaamde deelgetal in het HHR, niet te steunen.
  • Klein vervoer, we blijven ophalen met klein vervoer. Wel gaat onderzocht worden als de ventilatie van het klein vervoer voldoet aan alle eisen.
  • Het bestuur gaat onderzoeken of de afdeling een eigen "hitteprotocol" kan vastleggen. Wel is alvast besloten en ook al eens uitgevoerd dat tijdens erg warme dagen in ieder geval de jonge duiven later in de avond op te halen wanneer de afstand dat toelaat.