Welkom op de website van NPO Afdeling 10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Afdeling 10


 

 

Afdeling 10 

 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Op het moment van schrijven (begin 2018) heeft de afdeling bijna 1.500 leden. Met deze website willen wij graag onze leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals: Berichtgeving rondom lossingen via Twitter en Facebook.

 

Ook is de afdeling te volgen via Facebook en Twitter. Zie hieronder

 
Twitter is te volgen op @10oost of klik op afbeelding hier onder om via de website de afdeling te volgen.

* Laatste nieuws


21-04-2021 Nieuwsbrief 

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Foto's presentatie kampioenen 2020

- Lidmaatschap VNCC

- Einde avondklok

- Aangepaste verslagen en notulen ALV 2021-03-19

Lees hier de nieuwsbrief

 

20-04-2021 Lidmaatschap VNCC

Lees hier de informatiebrief.

 

19-04-2021 Nieuwsbrief invullen niveaus

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- vullen niveau 2, 3 en hoger

- melden vlucht V15
- vitesse kampioenschap

Lees hier de nieuwsbrief.

 

13-04-2021 Teletekst uitslagen

Zoals hiernaast te zien is, worden van de afdeling en van de rayons de eerste tien gepubliceerd in de vorm van een teletekst pagina. Bron hiervoor is het meldsysteem. Lees hier de toelichting.

  

08-04-2021 Trainingsvlucht en de komende vluchten

Aankomende weekend zijn de vluchten afgelast. We zullen het weekend van zaterdag 17 april vliegen vanuit Munster. Vanaf het weekend erop, zaterdag 24 april, zullen we het programma weer volgen vanuit Ludenscheid. Om liefhebbers een extra trainingsmogelijkheid te geven willen we aanstaande dinsdag 13 april voor de hele afdeling een africhting uit Rheine houden. Deze africhting zal worden ingekorfd op maandagavond 12 april.

 

Om te kijken of hier voldoende animo voor is willen we alle verenigingen vragen om hun deelname door te geven via mail aan bestuur@npoafdeling10.nl voor aanstaande zondag 20 uur. Ook weten we dan hoeveel vervoerscapaciteit er nodig is.

 

 

06-04-2021 Afstanden berekenen

Het excel document is aangepast qua losplaatsen waar we dit jaar naar toegaan. Het document is te downloaden via deze pagina.

 

05-04-2021 Rectificatie invliegduiven

Rectificatie met betrekking tot Invliegduiven

Het blijkt dat er op de nationale/sectorale vluchten wel invliegduiven mogen worden meegegeven. In de laatste nieuwsbrief stond dat dit niet zou mogen en dat blijkt niet te kloppen.

 

30-03-2021 Nieuwsbrief start vliegseizoen vervolg

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Monitoring Coronaprotocol 1.1

- Hoklijsten en entverklaring

- Ophaalschema

- Afmelden vlucht V13/V43 uiterlijk 1 april 

- Aanpassing vliegprogramma

- Verhoging vrachtprijzen

- Invliegduiven en juiste aantal op niveaus zetten (GOED LEZEN)

- Aantal duiven in de mand

- Afleveren materialen

- Programmaboekjes

- Lossingsberichten

- Meldsite

- Pilot van ZO naar Z

Lees hier de nieuwsbrief

 

29-03-2021 Vliegprogramma versie 1.8

Drie vluchten hebben een andere losplaats gekregen

V14 Munster, V16 Ludenscheid en A26 Bressols, zie hier het schema

 

26-03-2021 Ophaalschema is beschikbaar.

Tijdens de avondklok zullen de duiven een uur eerder opgehaald worden. Lees hier het ophaalschema

 

26-03-2021 Nieuwsbrief start vliegseizoen

In deze nieuwsbrief aandacht voor 

Besluit start vliegseizoen

- Coronaprotocol

- Avondklok

Lees hier de nieuwsbrief

Lees hier het protocol

 

22-03-2021 Actuele Covid situatie, bericht van NPO bestuur 

Beste liefhebbers,

 

U zult zonder twijfel ook met zorg de recente berichtgeving hebben gevolgd over de Covid maatregelen.

Komende dinsdag neemt het kabinet definitieve besluiten en zal deze bekend maken tijdens de persconferentie van dinsdagavond.

Laten we afwachten wat er precies wordt medegedeeld inclusief al dan niet uitgesproken verwachtingen voor de komende weken.

Nu het vliegseizoen met rasse schreden nadert is het wel zaak de ontwikkelingen op de voet te volgen en ons Covid beleid constant te toetsen aan de ontwikkelingen.

Het NPO bestuur gaat als volgt te werk;

  1. We wachten de besluiten van het kabinet en persconferentie van dinsdag af.
  2. Het NPO bestuur toetst de ontwikkelingen en de laatste stand van zaken vervolgens met de Covid commissie.
  3. Het NPO bestuur haalt de laatste stand van zaken op uit België en Frankrijk wat betreft hun vliegprogramma’s en lossingsvergunning.  Zo is ons vandaag medegedeeld dat we komend weekend België niet in mogen.
  1. We plannen een gezamenlijk digitaal Teams overleg van alle Afdelingen en NPO bestuur op donderdagavond 25 maart waarin we besluiten wat te doen.
  2. We communiceren de stand van zaken op vrijdag naar alle liefhebbers via Op de Hoogte en de websites van de NPO en afdelingen.

Het NPO bestuur

 

12-03-2021 Nieuwsbrief bestuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- voorstel rayon indeling 20222

- presentatie kampioen 2020 afdeling 10

- verzoek en info van Compuclub

- invullen en aanleveren hoklijsten

Lees hier de nieuwsbrief

 

11-03-2021 Voorstel nieuwe rayonindeling 2022

Lees hier het voorstel.

 

10-03-2021 Presentatie kampioenen 2020 afdeling 10

Zie hier de presentatie

 

09-03-2021 Vliegprogramma en kampioenschappen 2021

Zie hier het vliegprogramma en de kampioenschappen

 

16-02-2021 ALgemene LedenVergadering 19-03-2021

Lees hier de stukken.

 

11-02-2021 Nieuwsbrief van het bestuur

In  deze nieuwsbrief aandacht voor:

- de ALV

- de afdelingskampioenen 2020

- vrijwilligers bedanken 

- afscheid nemen vrijwilligers

- hoklijsten/entverklaringen

- start seizoen

- bestellen materialen 

Lees hier de nieuwsbrief 

 

13-01-2021 Nieuwsbrief van het bestuur

In  deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Aankondiging ALV

- Ledenadministratie

- Enten tegen paramixo

- Rayonindeling

- Vliegen vanuit het zuidoosten

Lees hier de nieuwsbrief 

 

06-12-2020 Nieuwsbrief van het bestuur.

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Verlenging pilot vliegen vanuit het zuid oosten

- Stemming verenigingen in kaart gebracht, zie hier de kaart

- Verschil voor en tegenstemmers

- Kaart van de vluchten van de pilot

- Ledenmutaties 

Lees hier de nieuwsbrief.

 

27-11-2020 Nieuwsbrief stemming ZO vluchten

In deze nieuwsbrief de uitslag van de stemming. lees hier de nieuwsbrief.

 

21-11-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze brief aandacht voor:

- De stembrief

- Ledenraad NPO

- rayonindeling

- jeugdkampioenschappen

- ledenadministratie

Lees hier de nieuwsbrief. 

 

21-11-2020 Jeugdkampioenschappen

Deze zijn geplaats op de website, zie hier

 

11-11-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor 

- NPO besluiten ledenraad

- Stembrief voor verenigingen 

- Inventariseren mechanische klokken

- Rayonindeling stand van zaken

 Lees hier de nieuwsbrief

  

21-10-2020 Aanpassingen concept vliegprogramma 2021 na overleg met de afdeling Friesland 96.

Na overleg zijn de concept vliegprogramma's van de afdelingen 10 en 11 op elkaar afgestemd en aangepast. Zie de concepten bij de Algemene Leden Vergadering. punt 10a en punt 10b.

 

20-10-2020 Vermelding bonnenverkoop op Facebook

Ter ondersteuning van het moeilijke afgelopen jaar waar iedereen zich in bevindt, willen wij als Afdeling 10 de clubs ondersteunen met het gratis aanbieden van een vermelding van hun bonnenverkoop op onze facebook pagina. Ter promotie van de bonnenverkoop wordt een week lang de verkoop op onze Facebook pagina vermeld. Daarmee ontstaat een mega bereik en zal de verkoping bekend zijn bij veel geïnteresseerden. De vermelding zal een week online staan en wordt daarna weer verwijderd.

Let wel, wij plaatsen alleen bonnenverkopingen van clubs binnen de afdeling 10. Het gaat alleen om promotie van de verenigingsverkoop, dus niet om het verkopen van duiven. Er worden geen persoonlijke veilingen gepromoot.

 Wat aan te leveren door de clubs:

•        De start en eind datum van de verkoop.

•        Naam Club; bijvoorbeeld PV Postduif te Assen

•        De link met waar de verkoop online staat bijvoorbeeld Duiven.net

Deze gegevens kunt u aanleveren bij Hendri Zwiep en/of Peter Stuut.

hendrizwiep@hotmail.com

p.stuut48@gmail.com

 

17-10-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

Aandacht voor de volgende onderwerpen:

- Feestavond

- Ledenraad NPO

- Nieuws van de penningmeester

Lees hier de nieuwsbrief.

 

01-10-2020 ALV en de NKD

Algemene ledenvergadering vervalt

Zoals u weet was het de bedoeling om op 17 oktober de Algemene Ledenvergadering te houden.

Na de aanscherping van de Corona maatregelen kan de ledenvergadering niet meer doorgaan.

We zullen als bestuur dan ook in de komende tijd nadenken over hoe we u zullen gaan informeren en raadplegen over zaken die geagendeerd waren. 

 

Persbericht Noordelijke Kampioenen Dag en hoe nu verder?

 

In een persbericht geeft de commissie NKD aan, dat ze vanwege een aantal redenen, de organisatie van de NKD teruggeeft aan het afdelingsbestuur. We hebben daar als bestuur over gesproken en menen dat er moet worden ingezet op een gezamenlijke manifestatie in 2022, waarbij zaken als de prijsuitreikingen van Jeugd, Ladies League en de senioren worden verenigd. Uiteraard weten we nu nog niet hoe dat vorm gaat krijgen. Dat zal in overleg met de partijen worden besproken. 

 

 

30-09-2020 Persbericht commissie NKD

Al geruime tijd heeft de commissie gezocht naar een andere invulling van de NKD. Helaas heeft het corona-virus de zoektocht ingehaald en zal de NKD 2021 alleen daarom sowieso niet doorgaan. 

Het afnemen van het aantal inzenders, standhouders en bezoekers is al een tijdlang een punt van aandacht. Het coronavirus, de daarbij horende vooruitzichten en het aangeven van enkele commissieleden te stoppen heeft ons nu doen besluiten de organisatie van de NKD terug te geven aan het bestuur afdeling 10. Wellicht om samen iets nieuws op te zetten. Hoe dit eruit gaat zien zal besproken worden in en met het afdelingsbestuur.

Mocht U als leden suggesties hebben dan zijn deze natuurlijk welkom.

Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht over de stand van zaken t.a.v. de NKD.

m.vr.gr  commissie NKD

 

19-09-2020 Algemene ledenvergadering zaterdag 17 oktober.

Lees hier de vergaderstukken.

Voor de stukken van de NPO ledenraad op 28 november 2020, zie hier..

 

01-09-2020 Nieuwsbrief van het bestuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor

- Inkorven J36 Sittard en N36 Sittard op vrijdag 4 september

- Adviezen voor het inkorven a.s. vrijdagavond

- Ophaalschema 

- Inkorven Chalons en Champagne en ppgave aantal duiven

Lees hier de nieuwsbrief

 

21-08-2020 Aankondiging ALV vrijdag 16-10-2020

We willen u doorgeven, dat de Algemene Ledenvergadering is gepland op vrijdag 16 oktober om 20:00 uur bij Hofsteenge in Grolloo. 

Uiteraard kan de Algemene Ledenvergadering doorgaan als de Coronamaatregelen dat toelaten. Bij het door kunnen gaan, wordt rekening  gehouden met de dan geldende maatregelen. 

Bij het versturen van de agenda zullen we u daarover inlichten.

Het is belangrijk om door te geven, dat verenigingen voorstellen kunnen indienen. Dat kan tot uiterlijk 4 september via bestuur@npoafdeling10.nl.

 

Het is de bedoeling, dat de agenda in ieder geval op 18 september wordt gepubliceerd.