Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Teletekst


Zoals hieronder te zien is, worden van de afdeling en van de rayons de eerste tien gepubliceerd in de vorm van een teletekst pagina. Bron hiervoor is het meldsysteem. Lees hier de toelichting.

Er worden zoveel mogelijk TT uitslagen bewaard. Kies hiervoor onder de knop "UITSLAGEN" 1 van de TT knoppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Afdeling 10


 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Op het moment van schrijven (begin 2018) heeft de afdeling bijna 1.500 leden. Met deze website willen wij graag onze leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals: Berichtgeving rondom lossingen via Twitter en Facebook.

 

Ook is de afdeling te volgen via Facebook en Twitter. Zie hieronder
Twitter is te volgen op @10oost of klik op afbeelding hier onder om via de website de afdeling te volgen.

* Laatste nieuws


11-05-2021: Nieuwsbrief bestuur

Onderwerpen zijn o.a. Covid 19 protocol, Inkorfcentra dagfond en jonge duiven, aanvoeren bij andere verenigingen, meldsite, wijziging losplaatsen en opgave aantal duiven. Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen.

 

06-05-2021: Nieuws NU

De Noordelijke Unie heeft belangrijk nieuws over het deelnemen aan NU concoursen.
Klik hier om verder te lezen. 

 

04-05-2021: Ophaalschema Chimay

Voor aankomend weekend geldt hetzelfde schema als afgelopen week. Schema A

 

01-05-2021: Duiven gelost om 10:50 uur

De vlieglijn is half bewolkt tot bewolkt met een variabele wind overwegend uit het  westnoordwesten. Succes allemaal.
Coördinaten Dreis-Brück
50:16:07,1 - 06:49:20,6


29-4-2021: 
Klaas Talen legt functie tijdelijk neer

Vanwege persoonlijke omstandigheden is Klaas Talen de komende periode niet in de gelegenheid om zijn bestuursfunctie uit te voeren. Zijn taken op het gebied van beheer van de website, de meldsite en de contacten met Compuclub worden overgenomen door Aart Bakker. Voor reclames kunt u mailen naar reclame@npoafdeling10.nl

 

28-04-2021 Ophaalschema A zonder avondklok

Melding VVC Afd.10: De avondklok is er af. Dat betekent dat we de normale ophaaltijden van schema A aanhouden. We zijn dan om 19 uur bij de eerste verenigingen.

 

22-04-2021 Noordelijke Unie

Er is nieuws van de Noordelijke Unie over het vliegseizoen 2021.

Zie de NU-site www.noordelijke-unie.nl   bij Laatste nieuws (22-04-2021).

 

22-04-2021 Belangrijke info Fondclub

N.a.v. de inhoud van het vernieuwde NPO-reglement heeft het FNN-bestuur moeten besluiten een eerder aangekondigde vernieuwing: ‘automatisch meespelen in de FNN’ terug te draaien. Volgens het NPO-reglement heeft de deelnemer de keuze wat betreft het al dan niet geheel of gedeeltelijk zetten van zijn of haar duiven en mag automatisch alle duiven mee laten tellen dus niet.  Concreet houdt dit dus in, dat zoals het altijd al was, ook in 2021 geldt: voor deelname aan de FNN moet niveau 4 op het pouleformulier worden ingevuld! Wij wijzen u erop, dat de liefhebber ten alle tijde hiervoor verantwoordelijk is. Bij ‘vergeten’ niveau 4 in te vullen is het niet mogelijk achteraf te reclameren. Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd

 

21-04-2021 Nieuwsbrief 

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Foto's presentatie kampioenen 2020

- Lidmaatschap VNCC

- Einde avondklok

- Aangepaste verslagen en notulen ALV 2021-03-19

Lees hier de nieuwsbrief

 

20-04-2021 Lidmaatschap VNCC

Lees hier de informatiebrief.

 

19-04-2021 Nieuwsbrief invullen niveaus

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- vullen niveau 2, 3 en hoger

- melden vlucht V15
- vitesse kampioenschap

Lees hier de nieuwsbrief.

 

  

 

06-04-2021 Afstanden berekenen

Het excel document is aangepast qua losplaatsen waar we dit jaar naar toegaan. Het document is te downloaden via deze pagina.

 

05-04-2021 Rectificatie invliegduiven

Rectificatie met betrekking tot Invliegduiven

Het blijkt dat er op de nationale/sectorale vluchten wel invliegduiven mogen worden meegegeven. In de laatste nieuwsbrief stond dat dit niet zou mogen en dat blijkt niet te kloppen.

 

30-03-2021 Nieuwsbrief start vliegseizoen vervolg

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Monitoring Coronaprotocol 1.1

- Hoklijsten en entverklaring

- Ophaalschema

- Afmelden vlucht V13/V43 uiterlijk 1 april 

- Aanpassing vliegprogramma

- Verhoging vrachtprijzen

- Invliegduiven en juiste aantal op niveaus zetten (GOED LEZEN)

- Aantal duiven in de mand

- Afleveren materialen

- Programmaboekjes

- Lossingsberichten

- Meldsite

- Pilot van ZO naar Z

Lees hier de nieuwsbrief

 

29-03-2021 Vliegprogramma versie 1.8

Drie vluchten hebben een andere losplaats gekregen

V14 Munster, V16 Ludenscheid en A26 Bressols, zie hier het schema

 

26-03-2021 Ophaalschema is beschikbaar.

Tijdens de avondklok zullen de duiven een uur eerder opgehaald worden. Lees hier het ophaalschema

 

26-03-2021 Nieuwsbrief start vliegseizoen

In deze nieuwsbrief aandacht voor 

Besluit start vliegseizoen

- Coronaprotocol

- Avondklok

Lees hier de nieuwsbrief

Lees hier het protocol

 

22-03-2021 Actuele Covid situatie, bericht van NPO bestuur 

Beste liefhebbers,

 

U zult zonder twijfel ook met zorg de recente berichtgeving hebben gevolgd over de Covid maatregelen.

Komende dinsdag neemt het kabinet definitieve besluiten en zal deze bekend maken tijdens de persconferentie van dinsdagavond.

Laten we afwachten wat er precies wordt medegedeeld inclusief al dan niet uitgesproken verwachtingen voor de komende weken.

Nu het vliegseizoen met rasse schreden nadert is het wel zaak de ontwikkelingen op de voet te volgen en ons Covid beleid constant te toetsen aan de ontwikkelingen.

Het NPO bestuur gaat als volgt te werk;

  1. We wachten de besluiten van het kabinet en persconferentie van dinsdag af.
  2. Het NPO bestuur toetst de ontwikkelingen en de laatste stand van zaken vervolgens met de Covid commissie.
  3. Het NPO bestuur haalt de laatste stand van zaken op uit België en Frankrijk wat betreft hun vliegprogramma’s en lossingsvergunning.  Zo is ons vandaag medegedeeld dat we komend weekend België niet in mogen.
  1. We plannen een gezamenlijk digitaal Teams overleg van alle Afdelingen en NPO bestuur op donderdagavond 25 maart waarin we besluiten wat te doen.
  2. We communiceren de stand van zaken op vrijdag naar alle liefhebbers via Op de Hoogte en de websites van de NPO en afdelingen.

Het NPO bestuur

 

12-03-2021 Nieuwsbrief bestuur

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- voorstel rayon indeling 20222

- presentatie kampioen 2020 afdeling 10

- verzoek en info van Compuclub

- invullen en aanleveren hoklijsten

Lees hier de nieuwsbrief

 

11-03-2021 Voorstel nieuwe rayonindeling 2022

Lees hier het voorstel.

 

10-03-2021 Presentatie kampioenen 2020 afdeling 10

Zie hier de presentatie

 

 

 

 

20-10-2020 Vermelding bonnenverkoop op Facebook

Ter ondersteuning van het moeilijke afgelopen jaar waar iedereen zich in bevindt, willen wij als Afdeling 10 de clubs ondersteunen met het gratis aanbieden van een vermelding van hun bonnenverkoop op onze facebook pagina. Ter promotie van de bonnenverkoop wordt een week lang de verkoop op onze Facebook pagina vermeld. Daarmee ontstaat een mega bereik en zal de verkoping bekend zijn bij veel geïnteresseerden. De vermelding zal een week online staan en wordt daarna weer verwijderd.

Let wel, wij plaatsen alleen bonnenverkopingen van clubs binnen de afdeling 10. Het gaat alleen om promotie van de verenigingsverkoop, dus niet om het verkopen van duiven. Er worden geen persoonlijke veilingen gepromoot.

 Wat aan te leveren door de clubs:

•        De start en eind datum van de verkoop.

•        Naam Club; bijvoorbeeld PV Postduif te Assen

•        De link met waar de verkoop online staat bijvoorbeeld Duiven.net

Deze gegevens kunt u aanleveren bij Hendri Zwiep en/of Peter Stuut.

hendrizwiep@hotmail.com

p.stuut48@gmail.com 

 

Oude nieuwsbrieven en stukken worden bewaard in het nieuwsarchief.