Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Afdeling 10


Binnenkort te zien, de digitale prijsuitreiking met Jannes Mulder. Afdeling 10 laat het zien!!!


 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Met deze website willen wij graag onze ca. 1.300 leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals via Facebook en Twitter. Zie hieronder
Twitter is te volgen op @10oost of klik op afbeelding hier onder om via de website de afdeling te volgen.


* Laatste nieuws


12-01-2022: Nieuwsbrief II Januari.

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 • De digitale prijsuitreiking medio februari.
 • Ledenadministratie en vliegende hokken.

Door hier te klikken kunt u de volledige nieuwsbrief lezen

05-01-2022: Nieuwsbrief I Januari.

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 • Huldigen van de kampioenen
 • Aankondiging voorjaars ALV
 • Uitkomst uitvraag Marathon programma
 • Ledenadministratie op orde maken

Door hier te klikken kunt u de volledige nieuwsbrief lezen.
 

18-11-2021: Openstelling duivenlokalen.

Na de persconferentie van vrijdag 12 november zijn er i.v.m. de Covid problematiek door de overheid nieuwe regels afgekondigd om deze pandemie te bestrijden.

 

Voor duivenverenigingen geldt nu het volgende;

 • Duivenverenigingen vallen onder sportkantines/horeca ( Dat is overigens vanaf dag één al zo).
 • De openingstijden zijn tussen 06:00 uur en 20:00 uur.
 • Vergaderingen moeten dus voor 20:00 uur afgelopen zijn, het al of niet gebruik maken van consumpties is daarbij geen criterium.
 • QR check is uiteraard van toepassing evenals een vaste zitplaats na binnenkomst.
 • Bovenstaande regels gelden ook bij openstelling voor tentoonstellingen.
 • In gebieden waar vogelgriep heerst zijn tentoonstellingen niet toegestaan. (3 en 10 km zone)
 • Tentoonstellingen moeten 8 dagen voor aanvang van de tentoonstelling zijn aangemeld bij de NVWA. (: Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen (minlnv.nl)
  Zie ook berichtgeving onder.

Bovenstaande regels gelden minimaal drie weken. 

 

Bestuur NPO

13-11-2021: Samenvatting stemmingen/besluiten ALV

Afgelopen vrijdag 12-11-21 heeft de najaarsvergadering plaatsgevonden. Hieronder in het kort wat besloten is 

 • Aart Bakker is met applaus gekozen in het bestuur.
 • Aart is daarna benoemd als derde kiesman voor de NPO Ledenraad.
 • Er is een werkgroep ingesteld om reglementen op een aantal punten aan te passen, zodat ze beter aansluiten bij de huidige situatie.
 • Na de laatste midfondvlucht wordt een attractievlucht uit het oosten georganiseerd met midfond afstand. Deze attractievlucht telt niet mee voor kampioenschappen.
 • Het bestuur krijgt fiat op het vliegprogramma 2022. Aanpassingen kunnen nog plaatsvinden als het Nationaal vliegprogramma is vastgesteld op de Ledenraad.
 • De vergadering kiest voor het gezamenlijk vliegen met Afdeling Friesland’96 op midfond oud, jong waarbij op donderdag wordt ingekorfd, vitesse naast dagfond, dagfond en marathon. Hoe dit vorm gaat krijgen hangt af van het besluit wat afdeling Friesland’96 hierover neemt.
 • Als rayonindeling vanaf 2022 is gekozen om op de vitesse en de natour (oud en jong) te vervliegen in N4-Z4, de midfond (oud en jong) en dagfond in N3-Z3.
  Onder organisatie - rayonindeling kunt u zien wat dit inhoudt.
 • Naar aanleiding van het verenigingsvoorstel van 0328 Hoogeveen is gestemd over dispensatie bij de rayonindeling, waaruit bleek dat hier onvoldoende draagvlak voor is.

13-11-2021: Bericht van het NPO bestuur.

De nieuwe EU regelgeving welke eerder dit jaar is ingegaan omvat ook een meldingsplicht voor wedvluchten, evenementen en tentoonstellingen. Wij verzoeken U vriendelijk de verenigingen in uw afdeling hierop attent te maken. Wat wedvluchten betreft zal de NPO een jaaroverzicht verstrekken aan de NVWA. Uiteraard is het belangrijk dat alle wed- en trainingsvluchten zijn aangemeld bij het NPO bureau. Maar dat was al zo i.v.m. met de verplichte lossingsvergunning aanvraag.
 

De instructie hoe tentoonstellingen en evenementen aan te melden vindt u in door hier te klikken:

 

Het NPO bestuur