Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Afdeling 10


 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Met deze website willen wij graag onze ca. 1.300 leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals via Facebook en Twitter. Zie hieronder


De TXT afbeeldingen zijn verplaats. Klik op de knop "TXT" voor de meest actuele afbeeldingen of op de "TXT' knoppen onder uitslagen waar de afbeeldingen van de voorgaande vluchten bewaard worden.


Door onderstaande knop aan te klikken ontvouwt zich een scherm waarin u via Facebook ook de laatste berichtgevingen kunt lezen. Of u scrolt iets verder naar beneden en opent Twitter door die knop aan te klikken.


Twitter is te volgen op @10oost of klik op afbeelding hier onder om via de website de afdeling te volgen.* Laatste nieuws


24-05-2022: Bericht van de vervoerscommissie.

Willen de verenigingen 0115, 0131, 0136, 0157, 0334, 0339 en 0347 per omgaande de aantallen duiven doorgeven? Dit i.v.m. de planning van het vervoer.

24-05-2022: Nieuws van de Noordelijke Unie.

Lees de brief van de Noordelijke Unie betreffende het programma en hoe u mee kunt doen. Klik hier of ga naar de website van de NU


21-05-2022: Bericht van de vervoerscommissie.

Aankomende donderdag is het inkorven voor Sourdun. Ophalen gebeurt volgens schema C.

Vrijdagavond korven we in voor Venlo, ophaalschema B.

Graag zo exact mogelijk het aantal duiven doorgeven.

 

18-05-2022: Ophaalschema's gepubliceerd

De ophaalschema's zijn te vinden onder de knop Vluchten/ophaalschema's 2022. Of klik hier

De vervoerscommissie geeft per vlucht aan welk schema van toepassing is.

 

12-05-2022: Nieuwsbrief van het bestuur:

Betreft het bezorgen van de 2021 prijzen voor de jeugd en jaarlingen op Limoges. De hele brief kunt u hier lezen 


11-05-2022: Melding Lossingscommissie:

Aankomend weekend hebben we de eerste midfond vlucht. De losplaats zal Arlon zijn. Helaas is de losplaats Echternach niet langer beschikbaar. Op het terrein wordt een grote bedrijfshal gebouwd.

09-05-2022: bericht van de penningmeester

Het incasseren van de kosten van de vluchten start deze week

De kosten van de eerste vlucht codes T15 en T45 worden aanstaande vrijdag 13-5-2022 geïncasseerd door de Afdeling.

Aan de penningmeesters van de verenigingen het verzoek om voldoende saldo op de bankrekening te hebben, zodat de incasso doorgang kan krijgen.


Alvast bedankt voor de medewerking.

Frans Weggers, penningmeester

 


01-05-2022: Informatieboekje seizoen 2022

Het informatieboekje is nu digitaal beschikbaar. Klik op de knop "Organisatie-Informatieboekje 2022 of klik hier
 

20-4-2022. Belangrijk bericht over instellen niveaus

Vrijdagavond korven we in voor de eerste wedvlucht van seizoen 2022. Deze email is een herinnering en om je nogmaals te informeren hoe belangrijk het is dat de niveaus goed worden gezet in je klok of dat de functionaris binnen je vereniging dit na het uitlezen van de klok goed aanpast in de software van je vereniging. 

 

Invliegduiven aangeven in systeem: 

Het is van groot belang dat de deelnemer op alle niveaus, waaraan hij of zij wil deelnemen, het juiste aantal duiven in de klok zet of doorgeeft aan de verenigingsfunctionaris. Let op dat dit ook gebeurt als er ingekorfd wordt bij een NIC i.p.v. eigen vereniging.

 

De volgende niveaus zijn in gebruik:

Niveau 1: Vereniging

Niveau 2: Afdeling/rayon

Niveau 3: Samenspel

Niveau 4: Fondclub N.N.

Niveau 9: Nationaal/sector/Grand Prix vluchten

Niveau 10: Noordelijke Unie

 

In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen van de NPO is op niveau 1 het (nog) verplicht om alle ingekorfde duiven te zetten. De verenigingssoftware Winver moet hiervoor nog worden aangepast. Alle andere niveaus zijn optioneel. 

 

Als jij of de functionaris bijvoorbeeld op de niveaus 2 of 3 geen aantallen invult dan neem je die vlucht niet deel aan het afdelings-, rayon en/of CC samenspel. PAS OP:  Je bent als deelnemer hiervoor zelf verantwoordelijk, dus wees er scherp op. Hier kan niet op gereclameerd worden.

Het is daarom zeer belangrijk dat in de vereniging, voordat het D (udp) bestand wordt verstuurd op de inkorfavond, gecontroleerd wordt of de niveaus goed ingevuld zijn (let op het is dus mogelijk dat een liefhebber bewust een lager aantal duiven op niveau 2, 3 en/of hoger invult).

Controle is ook mogelijk door de bevestigingsemail van de rekenaar goed te controleren. Mocht er dan toch een fout ingeslopen zijn dan is die te corrigeren en kan het bestand opnieuw ingestuurd worden. Het inkorfbestand is leidend, het heeft geen zin om na het afslaan van de vlucht nog zaken te wijzigen.

 

Een goede hulp voor de functionaris is door in Autokon in te stellen per deelnemer voor welke niveaus zijn of haar duiven gezet moeten worden. Dit hoeft normaal gesproken maar 1 keer en geldt vervolgens voor alle vluchten. Blijf wel controleren! Uitleg hierover vindt u op de website onder Organisatie/Downloads. 

 

Veel succes toegewenst

Namens het bestuur

Aart Bakker

 

19-4-2022. Ladies League.

Het is belangrijk dat u in uw verenigingsprogramma de naam van de Ladies League deelneemster invult. Is dat veld leeg dan worden de duiven niet opgenomen in de uitslagen. Op de pagina Ladies League kunt u vinden waar en hoe dat moet. Of klik hier