Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Afdeling 10


 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Op het moment van schrijven (begin 2018) heeft de afdeling bijna 1.500 leden. Met deze website willen wij graag onze leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals: Berichtgeving rondom lossingen via Twitter of via de regionale teletekstpagina's waar naast de lossingsberichten ook de laatste nieuwsfeiten voor de leden te vinden is. RTV Drenthe op pagina 502, RTV Oost op pagina 478

 

* Laatste nieuws


19-05-2018:

Bericht van de lossingscommissie:

Zaterdagochtend om 09.00 uur heeft de lossingscommissie van onze afdeling de meteoroloog laten berekenen hoe laat de opklaringen uit het oosten over onze vlieglijn zouden komen te liggen. De verwachting was dat dit rond 15.00 uur het geval zou zijn.


Achteraf moeten we constateren dat dit voor de westkant van de vlieglijn niet is uitgekomen. De oostkant van de vlieglijn lag wel in de opklaringen.

Met een kalme noordoosten wind zijn onze duiven om 09.45 uur en 10.00 in Frankrijk aan de thuisreis begonnen. Het vertrek was bijzonder goed maar helaas is de verwachte verbetering voor de westkant te laat gekomen.

 

05-05-2018:

Bericht omtrent ontsnapte duiven.

 

Hierbij informeren wij u over de ontsnapping van vorige week. Zoals u inmiddels bent geïnformeerd zijn afgelopen zaterdag duiven ontsnapt uit een wagen van de zuid-groep. De normale procedure is gevolgd om de

trailer in gereedheid te brengen voor de lossing. Een combinatie van technische factoren is vermoedelijk de oorzaak van de ontsnapping geweest.

Namelijk de ongelijke ondergrond met als gevolg instabiliteit van de trailer wat ervoor zorgde dat de bovenkant, waar de vergrendeling zit voor het scherp zetten, de deur niet goed blokkeerde en bleef openstaan door een handvat van de mand. Dit is helaas niet opgemerkt en zodoende was de deur niet goed vergrendeld en kon deze los schieten. Het betrof 1 mand van vereniging 311, 6 manden van vereniging 312 en 1 mand van vereniging 362. Consequentie hiervan is dat de gehele vereniging 312 uit concours is gehaald, van vereniging 311 is 1 liefhebber uit concours gehaald, van vereniging 362 zijn van 4 liefhebbers, de ontsnapte duiven getraceerd, alleen deze duiven zijn dan ook uit concours gehaald. Voor de liefhebbers die uit concours zijn gehaald wordt de regel toegepast betreffende toekenning van het gemiddelde aantal punten (aan- en onaangewezen, hokkampioenschap) bij calamiteiten.

 

Wij adviseren verenigingen minimaal mandenlijsten met vermelding van liefhebbers en aantallen duiven bij te houden, zodat bij calamiteiten alleen de liefhebbers uit concours moeten worden gehaald die het betreft en niet de gehele vereniging. Nog beter is bij het inkorven het mandnummer achter de duiven op de inkorfstaten te vermelden, zodat ontsnapte duiven te traceren zijn en een gedupeerde liefhebber met eventueel niet ontsnapte duiven in concours kan blijven. Wij adviseren de verenigingen indien

nodig de eigen inkorfprocedure aan te scherpen, juist in het belang van uw

eigen leden.

 

Wij betreuren het incident, met name voor de liefhebbers die het betreft, maar dergelijke voorvallen kunnen nu eenmaal gebeuren.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

het bestuur

 

05-05-2018:

Hierbij informeren wij u over de lossingen van afgelopen weekend in Tongeren.

Gezien de moeizame start en we nog aan het begin van het

vliegseizoen staan is besloten gescheiden te lossen voor de Noord en de Zuid-groep. De korte afstand in combinatie met de verwachte hoge

snelheden is in het belang van met name de nog relatief onervaren jaarlingen dit besluit genomen. Weloverwogen en terdege rekening houdende met het ALV-besluit "gezamenlijke lossing indien op dezelfde losplaats" is situationeel gehandeld en heeft bestuur het advies van de lossingscommissie overgenomen. Ter aanvulling: procedure bij calamiteiten is als volgt: de lossingscommissie adviseert het bestuur, bestuur besluit en draagt de verantwoordelijkheid van het besluit.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

het bestuur

 

29-04-2018:

Vanaf vandaag zullen de reisverslagen van onze convoyeurs weer op de website te vinden zijn. Kies onder de knop vluchten Reisverslagen.

De voorgaande weken hebben we de verslagen naar uw secretaris gestuurd, dat komt hiermee nu te vervallen.

 

28-04-2018:

U heeft nog tot 22-5-2018 de tijd de petitie te ondertekenen.

De postduivensport loopt groot gevaar door de almaar groter wordende populatie van roofvogels in Nederland. Hierdoor stoppen honderden leden noodgedwongen met deze sport. Roofvogels horen in de natuur maar dienen zichzelf te kunnen redden in hun voortbestaan en niet doormiddel van hulp van de mens. Bescherm de duivensport tegen de onnatuurlijke roofvogelstand. Klik hier om de opgezette petitie te ondertekenen. 

 

05-04-2018:

Bericht van Compuclub:

Betreft verenigingen in regio zuid (5-8). 
Er zaten fouten in het vliegprogramma dat geïmporteerd kan worden in Autokon en in de klokken. We hebben vandaag een nieuw bestand beschikbaar staan om te downloaden en opnieuw te laden. 

Advies: Verwijder eerst de aanwezige vluchten in Autokon voor installatie van het nieuwe vliegprogramma (behalve V44 Groesbeek, die vlucht is al gaande). Als dat niet gedaan wordt komen alle vluchten dubbel in Autokon te staan.

 

02-04-2018:

het informatie- en programmaboekje is nu online beschikbaar. Zie organisatie - infoboekje 2018. De papieren versie zal afgegeven worden tijdens het ophalen van de duiven. 

 

02-04-2018:

Denk eraan dat alle hoklijsten en de entingverklaring tijdens de eerste vlucht meegegeven worden aan de chauffeur die de duiven bij u komt ophalen.

 

31-03-2018:

Aanvullende nieuwsbrief geplaatst met informatie van Compuclub.
Klik hier of zie nieuwsarchief.

 

27-03-2018:

Ophaalschema regio Zuid 2018 geplaatst. 

Klik hier of zie vluchten/ophaalschema's

 

25-03-2018:

Ophaalschema regio Noord 2018 geplaatst. 

Klik hier of zie vluchten/ophaalschema's

 

19-03-2018:

Het bestuur vraagt aandacht voor het volgende. Sinds de vogelgriep is geconstateerd in Oldekerk bestaat er een ophokplicht en een verbod om duiven te vervoeren of bij elkaar te brengen voor tentoonstellingen en (wed-)vluchten e.d. binnen het zogenaamde toezichtsgebied. De ophokplicht houdt in dat duiven niet mogen worden losgelaten. Verwacht mag worden dat deze maatregelen worden opgeheven 30 dagen nadat de stallen van de getroffen kippenboerderij zijn ontsmet, dus omstreeks 28 maart a.s., mits uiteraard intussen geen nieuwe gevallen van vogelgriep worden ontdekt. Dit betekent dat de duiven van de liefhebbers wonende in het toezichtsgebied onvoldoende hebben kunnen rondvliegen en dus nog onvoldoende getraind zijn m.b.t. de eerste wedvlucht op 7 april a.s..

Uit solidariteit met de liefhebbers in het toezichtsgebied heeft het afdelingsbestuur het besluit genomen de eerste wedvlucht van 7 april a.s. te laten vervallen voor het afdelingskampioenschap. Dit besluit betreft dus niet de kampioenschappen van verenigingen en CC's, die kunnen zelf bepalen of de wedvlucht gehandhaafd blijft voor de vereniging en CC-kampioenschappen. Ten overvloede: de wedvlucht wordt wel vervlogen.
Zie kaart 10 km zone rondom Oldekerk.