Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Afdeling 10


 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Op het moment van schrijven (begin 2018) heeft de afdeling bijna 1.500 leden. Met deze website willen wij graag onze leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals: Berichtgeving rondom lossingen via Twitter of via de regionale teletekstpagina's waar naast de lossingsberichten ook de laatste nieuwsfeiten voor de leden te vinden is. RTV Oost op pagina 478

 

Nadat RTV Noord vorig jaar al stopte met teletekst heeft nu ook RTV Drenthe aangekondigd medio 2019 te stoppen met sporttext waar ook de berichtgevingen en lossingstijden van onze afdeling te lezen zijn. Vanaf dat moment zal alleen de teletekst van RTV Oost overblijven. Pagina 478. Klik hier om via internet de pagina te kunnen lezen.  

 

Ook is de afdeling te volgen via Facebook en Twitter. Zie onder

 Twitter is te volgen op @10oost of klik op afbeelding hier onder om via de website de afdeling te volgen.

* Laatste nieuws


19-04- 2019:

In het nieuws.

 

In Op De Hoogte van dit weekend 2 leuke stukjes over de lossing van afdeling 10 in Kalkar.

 

Lees hier verder! 

 

15-04-2019: Ladies League

Er zijn een aantal vragen gesteld over de Ladies League. Hier kunt u deze en de antwoorden lezen 

 

15-04-2019: Reisverslagen

De eerste reisverslagen zijn gepubliceerd. Onze convoyeurs maken dit verslag na iedere lossing en deze zullen ook dit seizoen wekelijks te lezen zijn op de website  

 

07-04-2019: Bestelling vellen karton

Achteraf is gebleken dat de vellen karton per 50 vellen gebundeld zijn i.p.v. 100 zoals we altijd gewend waren. Daardoor hebben verenigingen de helft minder ontvangen dan besteld. Het verschil wordt zo snel mogelijk nageleverd.

 

04-04-2019: Vernieuwing meldsite 
De makers van de meldsite hebben enkele vernieuwingen toegevoegd. Klik op de knop melden voor meer informatie.

 

02-04-2019: Wijziging ophaalschema's 
De ophaalschema's zijn gewijzigd. Ze zijn te zien onder de knop vluchten - ophaalschema's. Of klik hier.

 

01-04-2019: Belangrijke nieuwsbrief. 
Een nieuwsbrief die enkele zeer belangrijke punten behandeld is hier te lezen.

25-03-2019:

Afgelopen vrijdag heeft Johan Steenbergen uit handen van mede  commissielid Max van der Zwaag en NPO Gouden speld drager Pop Heersema de bron-

zen speld van afdeling

10 uitgereikt gekregen. Johan heeft zich jaren-lang ingezet voor de jeugd van Afdeling 10 als lid van de jeugdcommissie maar moest daar helaas mee stoppen. Johan wordt hartelijk bedankt voor de gedane inzet.

24-03-2019: Verslag jeugddag.

de jeugd van afdeling 10 kan terugzien op een leuke dag. Een verslag is te vinden op de pagina van de jeugd.

 

18-03-2019: Nieuwsbrief klokken, systemen en procedures.

Klik hier om de brief te lezen

 

13-03-2019: Algemene ledenvergadering afdeling 10.

In een zeer positieve sfeer is vanavond de algemene ledenvergadering gehouden. Enkele besluiten op een rij: 

 • Het voorwoord van de voorzitter kunt u hier nalezen.
 • Benoeming kiesmannen: Adri van der Linden en Aart Bakker als reservekiesman.
 • Er is decharge verleend aan het bestuur over het financiële jaar 2018.
 • De begroting 2019 is door de vergadering aangenomen met als aanvulling dat het bestuur tijdens het seizoen, mocht het nodig blijken, de begroting mag bijsturen (voorstel 0124).
 • Het bestuursvoorstel om het huishoudelijk reglement aan te passen door artikel 35a, welke het gescheiden vliegprogramma binnen onze afdeling beschreef, te verwijderen is met een overgrote meerderheid aangenomen. 
 • Het voorgestelde vliegprogramma is vastgesteld met een kleine wijziging en dat is dat de eerste africhtingsvluchten dichterbij komen. Heino voor het noorden en Duiven voor het zuiden (voorstel 0318).
 • Het bestuursvoorstel "Kampioenschappen 2019" is aangenomen, inclusief het voorstel om op de dagfond de punten uit 4 rayons te laten tellen (1+2 - 3+4 - 5+6 en 7+8).
  De tekst "Voor duifkampioenen tellen alle vluchten" komt te vervallen.
 • De kleine aanhanger die niet mechanisch ventileert zal niet of nauwelijks meer ingezet worden (voorstel 0308).
 • Doordeweekse africhtingsvluchten jonge duiven zullen per 2 rayons worden gelost (voorstel 0402). 

Het bestuur bedankt alle aanwezigen voor de positieve houding, inbreng en steun. Allen een mooi seizoen 2019 gewenst.

 

12-03-2019: Nieuws van de Noordelijke Unie.

Er is weer nieuws van de NU en ook zijn er foto's geplaatst van de prijsuitreiking. Klik hier