Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Afdeling 10


 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Op het moment van schrijven (begin 2018) heeft de afdeling bijna 1.500 leden. Met deze website willen wij graag onze leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals: Berichtgeving rondom lossingen via Twitter of via de regionale teletekstpagina's waar naast de lossingsberichten ook de laatste nieuwsfeiten voor de leden te vinden is. RTV Oost op pagina 478

 

Nadat RTV Noord vorig jaar al stopte met teletekst heeft nu ook RTV Drenthe aangekondigd medio 2019 te stoppen met sporttext waar ook de berichtgevingen en lossingstijden van onze afdeling te lezen zijn. Vanaf dat moment zal alleen de teletekst van RTV Oost overblijven. Pagina 478. Klik hier om via internet de pagina te kunnen lezen.  

 

Ook is de afdeling te volgen via Facebook en Twitter. Zie onder

 
Twitter is te volgen op @10oost of klik op afbeelding hier onder om via de website de afdeling te volgen.

* Laatste nieuws


17-09-2019: Schema's retourneren lege manden.
Deze week worden de lege manden teruggebracht naar de verenigingen. Voor de Noordgroep wordt het terugbrengen verdeeld over 3 dagen te beginnen woensdagavond 18-9-19 en vrijdags worden de manden overdag teruggebracht, dat u hiermee rekening wilt houden.
De manden van de Zuidgroep worden allemaal vrijdagavond terug gebracht. De schema's kunt u vinden op de pagina ophaalschema's of door hier te klikken.

 

14-09-2019: Uitleg gescheiden concours Dreis-Brück.
Helaas kon de gezamenlijke lossing vanuit Dreis-Brück niet doorgaan. Afdeling 11 kon de exacte losplaats niet vinden en vanwege de rijtijdenwet besloten de chauffeurs/vervoerder om uiteindelijk 3 km van onze trailers, die wel op de juiste plaats stonden, niet meer verder te rijden. Door het overleg wat hierdoor plaatsvond heeft dat geleid tot een latere en gescheiden lossing. 


Evaluatie vliegprogramma 2019.

Vooraankondiging werkgroep evaluatie Nat. Vliegprogramma 2019.

 

Beste leden van de afdelingen 10 en 11,

 

Enige tijd geleden bent u al bijgepraat over het

vliegprogramma 2019. Dit vliegprogramma 2019 is al weer bijna historie. Nog een paar vluchten en het vliegseizoen 2019 zit er alweer op. Er waren negatieve geluiden: Veel te veel vluchten, veel te veel keuzes, wat een werk binnen de verenigingen. Zomaar een paar kritische opmerkingen die aan mening clubtafel werden geventileerd.


Maar ook positieve meningen! Mooi programma voor de snelle mannen. Mooie serie jonge duivenvluchten. Men kan mooi specialiseren. Kan

gericht plannen en keuzes maken voor het seizoen en rustig op vakantie met gezin. Een mooie natouropzet. Op tijd klaar. Zo heeft ieder zijn ervaringen.


Een enquête? Nee, een vragenlijst op 25 september 2019.

Het nationaal vliegprogramma 2019 is destijds gepresenteerd als een pilot. We bekijken hoe de nieuwe opzet bevalt, inventariseren de opmerkingen tijdens en na het vliegseizoen en dragen verbeteringen aan. Maar misschien moeten we helemaal niet verbeteren, maar het weer gewoon bij het oude

laten. Zoiets, dit zijn de kenmerken van een pilot. Nou, de ervaringen hebben we dit jaar opgedaan.
 

Belangrijk om te weten is dat niet de afdelingen het nationaal vliegprogramma samenstelt. Dat doet u, als lid van de secties! We benadrukken daarom ook om uw mening en inzichten kenbaar voor het nationaal vliegprogramma 2020 te maken op de sectievergaderingen op 5 oktober 2019.


De afdelingsbesturen (kiesmannen) van de afdelingen 10 en 11 willen op de ledenraad NPO op 23 november 2019 goed beslagen ten ijs komen. En, als vertegenwoordigers van de afdelingen, de juiste mening namens de leden in

brengen. Daarom willen ze graag van alle leden weten wat de ervaringen zijn met het nationaal programma 2019. Hiervoor is een werkgroep Evaluatie Nationaal vliegprogramma 2019 in het leven geroepen met vertegenwoordigers namens beide afdelingen. De werkgroep heeft de opdracht te onderzoeken hoe het vliegprogramma 2019 onder de leden in afdeling 10 en 11 is bevallen en aanbevelingen te geven. De kiesmannen nemen deze bevindingen mee naar de ledenraad NPO op 23 november 2019.


De werkgroep is recent bijeengeweest. Besloten is een consultatieronde te organiseren via alle verenigingen. De verenigingen op te roepen te inventariseren wat de ervaringen en meningen binnen de eigen vereniging zijn. Dit wil de werkgroep doen door gerichte vragen te stellen. Geen uitgebreide enquête van 60 pagina’s, het moet natuurlijk niet ontaarden in

onnodig werk. De vragenlijst is op dit moment in ontwikkeling, met de bedoeling deze 25 september 2019 te versturen naar alle verenigingssecretarissen.

 

Weer werk waar niets mee wordt gedaan? Nee, werkgroep presenteert op ALV’s!

De werkgroep hoopt, nee verwacht dat de verengingen de vragenlijst serieus en zorgvuldig invullen. En uiterlijk 13 oktober 2019 ingevuld Terugsturen. De werkgroep werkt de gegevens uit en presenteert uw bevindingen op de ALV’s:

- 25 oktober 2019: ALV, afdeling 10.

- 15 november 2019: ALV, afdeling 11.

 

Laten we er werk van maken! Leren uit het verleden voor de toekomst en een heel mooi programma 2020.

 

De werkgroep evaluatie Nationaal vliegprogramma 2019 dankt u alvast voor het werk.


05-09-2019: Diverse mededelingen. 

Afgelopen maandag heeft het bestuur vergaderd en wil u daarvan graag op de hoogte brengen d.m.v. een nieuwsbrief.


In het kort de belangrijke punten:

  • Aankondiging ALV. Deze vindt plaats 25 oktober 2019. Voorstellen kunnen ingediend worden t/m 15 september. 
  • Oproep: Ga naar de sectievergaderingen.
  • Voorstel sectie dagfond, nieuwe indeling vlieggebieden sectorale en nationale vluchten.
  • De werkgroep "Eerlijk Spel"
  • Ingediend agendapunt van het bestuur voor de NPO-ledenraad
  • Feestavond 16 november 2019
  • Gerard Koopman attractievlucht
  • NIC's

De uitgebreide brief kunt u hier lezen 

 

25-08-2019: Presentatie over postduiven op verzoek.

De Groninger Sierduiven Club heeft een verzoek ingediend bij de Afdeling. Ze zijn namelijk geïnteresseerd in de postduivensport en vragen of het mogelijk is, dat er iemand een lezing/presentatie over de diverse facetten van de postduivensport zou kunnen houden. We leggen hierbij de vraag neer bij onze leden. Vind je het leuk om over onze postduivensport te vertellen, vragen te beantwoorden, zaken te laten zien, enzovoort? Misschien is het dan iets voor je om dit te doen op een avond bij de

Groninger Sierduiven Club.

Als je dit zou willen doen, dan horen we dat graag van jou. Dat kan door een email te sturen naar het bestuur of het aangeven via het contactformulier op onze website. Natuurlijk kunnen ook meerder leden

dit gezamenlijk oppakken. Het is voor ons als afdeling een mooie kans om meer over onze sport te vertellen.

 

De leden van de Groninger Sierduiven Club komen op 8 oktober bij elkaar op een locatie vlak bij Groningen. Er komen gemiddeld zo'n 12 tot 15 personen op de vergadering. Onderwerpen die hen interesseren zijn de verschillende criteria in de wedstrijdsport en welke dieren daarvoor geschikt worden geacht; het fokprogramma en de selectie van en de training van de dieren voor de verschillende criteria.

 

De vergadering begint om 20.00 uur, waarbij eerst een huishoudelijk gedeelte wordt afgehandeld.

 

Social media

Om de leden te informeren maken we gebruik van onze website en social media zoals Facebook en Twitter. De laatste twee kennen ook de mogelijkheid om te reageren op de berichtgeving. We zien de laatste tijd met regelmaat reacties die niet passend zijn. We staan als bestuur uiteraard open voor opbouwende kritiek maar deze reacties vallen niet in die categorie. We hebben daarom besloten om de mogelijkheid om reacties te geven uit te schakelen. Voor het stellen van vragen of het geven van reacties verwijzen wij u door naar ons mailadres, bestuur@npoafdeling10.nl

 

Wij wensen u veel succes met het voorbereiden van uw duiven op de komende vluchten. het ophaalschema voor aanstaande vrijdag is weer A:
Denk a.u.b. aan het aanvullen van restmanden.

 

14-08-2019: Vervolg verslag Commissie Samen. 

De sponsor van de attractievlucht Arlon, Gert Jan Beute, wordt hartelijk bedankt en komt ook nog even aan het woord. Klik hier

 

07-08-2019: Winnaars bekend attractievlucht Arlon. 

De Commissie Samen heeft om meer aandacht te vragen voor de samenwerking tussen de afdelingen 10 & 11 een attractievlucht georganiseerd gehouden 13-07-2019 vanuit Arlon. De winnaars zijn bekend en geïnterviewd. Lees verder op de pagina Commissie Samen.

 

25-07-2019: Gezamenlijk onderzoek vliegprogramma

Het bestuur van de afdelingen 10 & 11 hebben n.a.v. verschillende signalen vanuit leden en verenigingen besloten om een gezamenlijk onderzoek in te stellen naar het vliegprogramma. Meer informatie klik hier.

 

10-07-2019: Bericht van de Commissie Samen.

De "commissie Samen" wil graag het onderwerp "onderzoek naar de mogelijkheid van Afdeling Noord" onder de aandacht brengen. Dit doet ze door een attractievlucht te organiseren op 13 juli op de vlucht M28 Arlon.

 

Verder heeft de commissie 17 juni weer een bijeenkomst gehad. 

Uitleg over de attractievlucht en een verslag van de bijeenkomst kunt u vinden op de pagina "Commissie Samen" onder de knop organisatie of door hier te klikken.

 

25-06-2019: Hitteprotocol 2019

tijdens deze zeer warme dagen is de laatste hand gelegd aan het hitteprotocol voor onze afdeling. U kunt het protocol lezen op de pagina statuten & reglementen of door hier te klikken

 

14-06-2019: Richtlijnen nationale- en sectorale vluchten 2019.

De richtlijnen voor de nationale en sectorale vluchten kunt u nalezen op pagina organisatie/nationaal inkorfcentra of klik hier