Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Afdeling 10


 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Op het moment van schrijven (begin 2018) heeft de afdeling bijna 1.500 leden. Met deze website willen wij graag onze leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals: Berichtgeving rondom lossingen via Twitter of via de regionale teletekstpagina's waar naast de lossingsberichten ook de laatste nieuwsfeiten voor de leden te vinden is. RTV Oost op pagina 478

 

Nadat RTV Noord vorig jaar al stopte met teletekst heeft nu ook RTV Drenthe aangekondigd medio 2019 te stoppen met sporttext waar ook de berichtgevingen en lossingstijden van onze afdeling te lezen zijn. Vanaf dat moment zal alleen de teletekst van RTV Oost overblijven. Pagina 478. Klik hier om via internet de pagina te kunnen lezen.  

 

Ook is de afdeling te volgen via Facebook en Twitter. Zie onder

 
Twitter is te volgen op @10oost of klik op afbeelding hier onder om via de website de afdeling te volgen.

* Laatste nieuws


12-01-2020: Nieuws vanuit het bestuur.

Bestuursvergadering. 

Afgelopen dinsdag hebben we als bestuur vergaderd. We hebben daarbij leden uitgenodigd, die ruim een jaar geleden hebben meegedacht over de invulling van de toen ontstane vacatures voor bestuursleden. Het is goed voor ons als bestuur om op deze manier contact met hen te onderhouden. We krijgen zo feedback en er wordt met ons meegedacht.

 

Aankondiging Algemene Ledenvergadering:

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 6 maart 2020 bij Hofsteenge in Grolloo. We vragen de verenigingen om eventuele voorstellen voor 25 januari in te dienen via het bekende emailadres van het bestuur. Het is de bedoeling om agenda en stukken van de Algemene Ledenvergadering 8 februari te verspreiden.

 

NPO ledenvergadering:

De NPO ledenvergadering wordt op 14 maart gehouden; zie publicaties via “Op de Hoogte”.

 

Vacatures bestuur:

Zoals op de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober is doorgegeven, stopt Teun Speelman als bestuurder c.q. penningmeester. We kunnen u meedelen, dat zijn vereniging Frans Weggers heeft voorgedragen voor deze functie. Frans stelt zich beschikbaar. Hij is de laatste tien jaar lid van de kascontrolecommissie en is dan ook op de hoogte van de financiën. Verder hebben Teun en Frans al een aantal zaken doorgesproken. Frans Weggers zal dan ook op de Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen als kandidaat penningmeester.


Aart Bakker heeft aangegeven, dat hij gaat stoppen als bestuurder. Hij heeft vele jaren in het bestuur gezeten en vindt het tijd om er mee op te houden. We vinden het jammer, maar respecteren uiteraard zijn besluit. Met hem gaan we een kundig bestuurder met veel inzet en kennis verliezen. We zijn ondertussen in gesprek met kandidaten.

 

Concept vliegprogramma:

U kunt op de website van onze afdeling het concept vliegprogramma vinden met daarin de lossingsplaatsen en met een verdere uitleg. Dit vliegprogramma is geënt op het concept nationaal vliegschema, zoals is de vinden op de website van de NPO. Ons concept programma samen met een "vraag en antwoord" toelichting kunt u vinden op de pagina vluchten-vliegen in 2020 of door hier te klikken. 

 

Mutaties ledenadministratie: 

Graag attenderen we de secretarissen van de verenigingen erop, om mutaties in de ledenadministratie voor 1 februari door te geven bij de NPO.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

05-01-20: Noordelijke kampioendag.

De commissie NKD bedankt hierbij graag alle deelnemers, bezoekers, adverteerders, bonnen- en duivenschenkers, de kopers, standhouders en sponsoren voor weer een mooie dag. De dag vloog weer voorbij.
De uitslag van de tentoonstelling is te zien op de pagina NKD of klik hier.

 

08-12-19: NPO ledenraad verschoven en nieuwsbrief.

De NPO ledenraad is verschoven naar 25 januari 2020. Dit naar aanleiding van een informeel overleg tussen de afdelingen en het NPO bestuur 4 december jl. Ook wij waren bij dit overleg aanwezig en willen u graag deelgenoot maken over hoe wij als bestuur er nu in staan. Een brief is opgesteld, wilt u deze lezen dan is die hier te downloaden.

Het bestuur.


07-12-19: Bronzen speld van afdeling 10 uitgereikt.

Tijdens het 50-jarig jubileumfeest van PV Steeds Sneller te Dedemsvaart kreeg de heer Jan van Achteren door Adri van der Linden de bronzen speld van afdeling 10 uitgereikt. Jan van Achteren is jarenlang penningmeester geweest van de club en daarna sinds 2001 concourspenningmeester en ringenadministrateur. Daarom dit welverdiende kleinood. 

28-11-19: Bericht van het bestuur

Zoals misschien al bekend is er een overleg geweest met alle afdelingen waar een brief uit is voortgekomen t.a.v. het NPO-bestuur. Onvrede over de communicatie vanuit de NPO was met name de reden. De afdelingen

hebben gevraagd de geplande ledenraad op te schorten en de afdelingen willen met het NPO-bestuur om tafel. Wij hebben de brief medeondertekend.

Een dag daarna ontvingen we van de NPO de stukken voor de ledenraad met daarbij een uitnodiging om een voorzittersoverleg te beleggen met de afdelingen, secties, platformen en NPO-bestuur. Dit vinden wij als bestuur een beter plan. De ledenraad bestaat immers uit afgevaardigden van die geledingen en wij vinden dat ook bij ieder “informeel” overleg alle geledingen erbij moeten zijn. Wij denken dat dit onderling begrip teweegbrengt en daardoor de samenwerking bevordert. Dit overleg moet 4 december plaatsvinden, praatstukken zijn de lopende zaken, knelpunten en welke prioriteiten gesteld moeten worden.

Wij nemen de uitnodiging van de NPO daarom aan en wat ons betreft kan de ledenraad doorgang vinden op de geplande datum van 21 december 2019.

Het bestuur.

 

18-11-19: Sectorkampioenen zijn bekend.

De sectorkampioenen meerdaagse fond zijn bekend en zullen worden gehuldigd zaterdag 7 december tijdens de Friese Kampioenendag. Plaats van handeling MFC de Wier, De telle 21, 9247BH Ureterp.

Klik hier om de lijst met kampioenen te zien.

 

16-11-19: Nieuws over de Ladies League

De ladies League verdient meer aandacht. Klik hier voor meer informatie

 

27-10-19: Samenvatting ALV 25-10-2019

Afgelopen vrijdag heeft de afdeling vergaderd. Het bestuur bedankt alle aanwezigen voor weer een positieve sfeer waar de vergadering in plaats gevonden heeft. Aanwezig waren 41 van de 55 aangesloten verenigingen. 

Besloten is dat onze voorzitter René Dalmolen aangenomen is om als afgevaardigde van onze afdeling deel te nemen aan de NPO ledenraad.
Ook is het bestuursvoorstel (i.s.m. Jaap van Doormaal en Pierre Berghuis) om de eerste 5 Vitesse vluchten vanuit Duitsland te vliegen aangenomen.

Verder zijn er enkele presentaties gegeven over het vervoer, de ledenaantallen per vereniging en de uitkomsten van de gehouden enquête vliegprogramma 2019-2020. Op de nieuwspagina zijn de presentaties, het aangenomen bestuursvoorstel en het voorwoord van de voorzitter te lezen.

 

13-10-2019: Nieuws van de commissie Samen.

Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de deelcommissies c.q. werkgroepen van de Commissie Samen. Lees het hele verslag op de pagina Commissie Samen of door hier te klikken. 


05-10-2019: Bericht van onze rekenaar Compuclub.

Er kan bij verschillende liefhebbers die Compustam 2019 gebruiken een hiaat zitten in de eerste 4 vluchten, V15-V16-V17-V18 zouden hierdoor niet ingelezen zijn, inmiddels is dit hersteld. 

 

Alleen door onderstaande uit te voeren kunt u dit in u eigen Compustam ook oplossen: 

  • Ga in Compustam naar prestaties - verwijderen prestaties - verwijderen prestaties op datum, geef daarin de datum 01-01-2019 t/m 01-01-2020 en druk op OK.
    Let op!!!! Handmatige aanvullingen zullen hiermee ook verwijderd worden.
  • Daarna gaat u naar prestaties - laden prestaties - automatische laden prestatie van cloud server, vervolgens krijgt u het welbekende scherm voor u , druk op start laden

Hiermee krijgt u de gegevens 2019 weer opnieuw in uw Compustam.


Sorry voor het ongemak.

m.v.g. Jan de Raaf jr , Team Compuclub.

14-08-2019: Vervolg verslag Commissie Samen. 

De sponsor van de attractievlucht Arlon, Gert Jan Beute, wordt hartelijk bedankt en komt ook nog even aan het woord. Klik hier

 

07-08-2019: Winnaars bekend attractievlucht Arlon. 

De Commissie Samen heeft om meer aandacht te vragen voor de samenwerking tussen de afdelingen 10 & 11 een attractievlucht georganiseerd gehouden 13-07-2019 vanuit Arlon. De winnaars zijn bekend en geïnterviewd. Lees verder op de pagina Commissie Samen.

 

10-07-2019: Bericht van de Commissie Samen.

De "commissie Samen" wil graag het onderwerp "onderzoek naar de mogelijkheid van Afdeling Noord" onder de aandacht brengen. Dit doet ze door een attractievlucht te organiseren op 13 juli op de vlucht M28 Arlon.

 

Verder heeft de commissie 17 juni weer een bijeenkomst gehad. 

Uitleg over de attractievlucht en een verslag van de bijeenkomst kunt u vinden op de pagina "Commissie Samen" onder de knop organisatie of door hier te klikken.

 

25-06-2019: Hitteprotocol 2019

tijdens deze zeer warme dagen is de laatste hand gelegd aan het hitteprotocol voor onze afdeling. U kunt het protocol lezen op de pagina statuten & reglementen of door hier te klikken

 

14-06-2019: Richtlijnen nationale- en sectorale vluchten 2019.

De richtlijnen voor de nationale en sectorale vluchten kunt u nalezen op pagina organisatie/nationaal inkorfcentra of klik hier