Welkom op de website van NPO Afdeling 10


* Afdeling 10


 

Het bestuur heet u welkom op de website van Afdeling 10 Noord-Oost Nederland. Afdeling 10 is één van de 11 afdelingen in Nederland opererend onder de vlag van de Nederlandse Postduiven Organisatie. Het werkgebied is Groningen, Drenthe en een klein deel Overijssel. Met deze website willen wij graag onze ca. 1.300 leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de afdeling. We adviseren onze leden dan ook om regelmatig de site te bezoeken. Naast de website kent de afdeling meer informatievoorzieningen zoals via Facebook en Twitter. Zie hieronder


De TXT afbeeldingen zijn verplaats. Klik op de knop "TXT" voor de meest actuele afbeeldingen of op de "TXT' knoppen onder uitslagen waar de afbeeldingen van de voorgaande vluchten bewaard worden.


Door onderstaande knop aan te klikken ontvouwt zich een scherm waarin u via Facebook ook de laatste berichtgevingen kunt lezen, alsmede alle lossingsberichten. Of u scrolt iets verder naar beneden en opent Twitter door die knop aan te klikken.


Twitter is te volgen op @10oost of klik op afbeelding hier onder om via de website de afdeling te volgen.* Laatste nieuws


09-08-2022: Melding vervoerscommissie

Voor aanstaande weekend worden hoge temperaturen verwacht. De verwachting is dat het hitteprotocol van kracht zal zijn en dat we naar 1 nacht mand zullen gaan. Het NPO zal uiterlijk woensdag 12.00 uur bepalen of en hoe er gevlogen wordt.
Aantallen duiven kunnen doorgeven worden uiterlijk tot woendagavond 20.00 uur

28-07-2022: Nieuwsbrief over vogelgriep in Dalfsen

Helaas midden in het seizoen een uitbraak van de vogelgriep in Dalfsen met vervelende gevolgen voor onze leden in de regio. Het betreft leden van de verenigingen 0305 Dedemsvaart, 0402 Dalfsen, 0415 Ommen, 0429 Nieuwleusen en 0431 Staphorst. 

Lees goed de nieuwsbrief, hierin kunt u lezen hoe ermee om te gaan. Klik hier

23-07-2022: Uitleg splitsen van C-Vluchten

De uitleg staat onder de knop Organisatie/downloads

 

22-6-2022: Bericht over de NPO Cloud. 

Zoals bekend werkt de NPO al een tijd aan de NPO Cloud. Deze is nu klaar. De NPO kent de regel dat een ingekorfde duif op naam moet staan en dat deze geënt is. Met de alsmaar strenger wordende (Europese) regelgeving rondom het vervoer van levende have is het zaak dat hierop gecontroleerd kan worden en dat er een sluitende administratie is mocht er ooit van hogerhand worden gecontroleerd. De NPO Cloud controleert alle ingekorfde duiven. Hoe deze controle werkt en wat ervoor gedaan moet worden kunt u hier lezen in de brief die de NPO heeft gestuurd. Om dit alles goed werkend te krijgen moeten er een aantal zaken gedaan worden in de vereniging. Daarvoor is een uitleg gemaakt die u hier kunt lezen. Belangrijk is dat de verantwoordelijken binnen uw vereniging dit goed lezen en uitvoeren.

   

11-06-2022: Hokkampioenschappen

Tijdens de laatste NPO Ledenraad is een voorstel aangenomen om de minimale deelgetallen voor het hokkampioenschap te veranderen van 10 & 5 naar 8 & 4. Blijkbaar was de afspraak over het ingaan van deze wijziging niet geheel duidelijk. Is het m.i.v. 2022 of 2023? De NPO en Compuclub zijn hierover nog in gesprek.

01-05-2022: Informatieboekje seizoen 2022

Het informatieboekje is nu digitaal beschikbaar. Klik op de knop "Organisatie-Informatieboekje 2022 of klik hier
 

20-4-2022. Belangrijk bericht over instellen niveaus

Vrijdagavond korven we in voor de eerste wedvlucht van seizoen 2022. Deze email is een herinnering en om je nogmaals te informeren hoe belangrijk het is dat de niveaus goed worden gezet in je klok of dat de functionaris binnen je vereniging dit na het uitlezen van de klok goed aanpast in de software van je vereniging. 

 

Invliegduiven aangeven in systeem: 

Het is van groot belang dat de deelnemer op alle niveaus, waaraan hij of zij wil deelnemen, het juiste aantal duiven in de klok zet of doorgeeft aan de verenigingsfunctionaris. Let op dat dit ook gebeurt als er ingekorfd wordt bij een NIC i.p.v. eigen vereniging.

 

De volgende niveaus zijn in gebruik:

Niveau 1: Vereniging

Niveau 2: Afdeling/rayon

Niveau 3: Samenspel

Niveau 4: Fondclub N.N.

Niveau 9: Nationaal/sector/Grand Prix vluchten

Niveau 10: Noordelijke Unie

 

Bijvoorbeeld: Als jij in je klok of de functionaris die de klokken uitleest bijvoorbeeld op de niveaus 2 of 3 geen aantallen invult dan neem je die vlucht niet deel aan het afdelings-, rayon en/of CC samenspel. PAS OP:  Je bent als deelnemer hiervoor zelf verantwoordelijk, dus wees er scherp op. Hier kan niet op gereclameerd worden.

Het is daarom zeer belangrijk dat in de vereniging, voordat het D (udp) bestand wordt verstuurd op de inkorfavond, gecontroleerd wordt of de niveaus goed ingevuld zijn (let op het is dus mogelijk dat een liefhebber bewust een lager aantal duiven op de niveaus invult).

Controle is ook mogelijk door de bevestigingsemail van de rekenaar goed te controleren. Mocht er dan toch een fout ingeslopen zijn dan is die te corrigeren en kan het bestand opnieuw ingestuurd worden. Het inkorfbestand is leidend, het heeft geen zin om na het afslaan van de vlucht nog zaken te wijzigen.

 

Een goede hulp voor de functionaris is door in Autokon in te stellen per deelnemer voor welke niveaus zijn of haar duiven gezet moeten worden. Dit hoeft normaal gesproken maar 1 keer en geldt vervolgens voor alle vluchten. Blijf wel controleren! Uitleg hierover vindt u op de website onder Organisatie/Downloads. Verder is er in Winver een functionaliteit bijgekomen die automatisch alle niveaus aan vinkt.

 

Veel succes toegewenst

Namens het bestuur

Aart Bakker