SAMEN AFDELING 10 EN 11 = AFDELING NOORD
Startbijeenkomst deel commissies 9 september 2019

 

Op 9 september werd in “De Wier” te Ureterp de startbijeenkomst deel commissies (werkgroepen) georganiseerd. In de notulen van 17 juni hebben we aangegeven hoe deze deel commissies zijn opgebouwd en welke doelstelling we willen bereiken met deze commissies. De avond is bezocht door de commissie Samen, leden van de deel commissies en de besturen van de beide afdelingen. Namens het NPO bestuur was Esther Bultman afgevaardigd.

De avond werd geopend door de voorzitter van de commissie Samen, Simon Zeeman. Deze gaf uitleg hoe de commissie Samen tot stand is gekomen. Deze is voortgekomen uit de wens van een grote meerderheid van de ALV’s van de afdelingen 10 en 11 om verder gaande samenwerking tussen de afdelingen 10 en 11 te onderzoeken.


Verschillende commissies

De samenstelling van de commissie bestaat uit individueel mondige mensen die

zeker een duidelijke mening hebben, als commissie zelf hebben zij geen mening.

Zij voeren de opdracht uit en brengen in kaart wat een verder gaande

samenwerking inhoud op alle terreinen, welke voor- en nadelen dit biedt en welke innovatieve kansen er zijn om iets opnieuw te starten. Na deze bijeenkomst gaan de deel commissies door met hun werk om uiteindelijk iets aan de leden te kunnen presenteren, dusdanig dat de leden hun mening daar over kunnen geven.


Ledenopbouw

De deel commissie Ledenopbouw heeft als voortrekker Jaap van Doormaal. Deze

commissie gaf een goed beeld van de ledenontwikkeling van de beide afdelingen

in de afgelopen 10 jaar en de komende 5 jaar. Opvallend is dat Friesland zelfs

een groei laat zien in de jongere leeftijdscategorieën en juist een grotere afbouw in de oudere categorieën. Bij de afdeling 10 is dat wat meer gelijk verdeeld en is er een afname in alle leeftijdscategorieën. Deze gegevens geven een antwoord op het waarom een verdergaande samenwerking in de komende jaren noodzakelijk is.


Vervoer

De deel commissie Vervoer heeft als voortrekker Marcel v.d. Zanden. Deze commissie liet zien wat de huidige vervoerscapaciteit is van beide afdelingen. Ze lieten ook een duidelijk beeld zien van de overeenkomsten en verschillen tussen beide afdelingen. Zo speelt er een verschil in de manier van lossen. Het combineren van het vervoer heeft heel veel voordelen. Het aantal vrijwilligers wordt minder, kosten besparingen, afstemming eenvoudiger. Vanuit deze groep ziet men veel voordelen in verdergaande samenwerking.

  

Rayonindeling

De deel commissie Rayonindeling heeft als voortrekker Jaap van Doormaal. Deze

commissie is nog weinig bij elkaar geweest. Jaap heeft in kaart gebracht hoe de Rayon en ACG indeling in beide afdelingen tot stand is gekomen. Daarnaast is duidelijk dat het GIS systeem in de toekomst een goed hulpmiddel is rond dit onderwerp.

Organisatie

De deel commissie Organisatie heeft als voortrekker Simon Zeeman. Deze commissie heeft vooral gekeken hoe de democratie in besluitvorming tot stand gebracht kan worden. Anno 2019 is het ook heel belangrijk om te kijken waar de leden inspraak op willen hebben. Voor onderwerpen als rayonindeling en kampioenschappen zijn er meer geïnteresseerden dan voor het jaarverslag van de penningmeester. Voor inspraak zal je dan ook moeten kijken naar verschillende vormen om het democratisch gehalte te waarborgen. Te denken valt aan congressen voor de onderwerpen waar veel interesse voor is en getrapte democratie voor onderwerpen waar minder interesse voor is. Ook innovatieve middelen zoals digitaal stemmen moeten overwogen worden.


Mooie opmaat

Deze avond was een mooie opmaat naar meer diepgang per onderwerp en heeft ook nieuwe inzichten opgeleverd. Vanuit deze avond wordt verder gekeken naar de route die

de commissie Samen moet volgen om de leden voldoende te kunnen informeren. De

commissie gaat daar op maandag 14 oktober verdere lijnen voor uitzetten.


De Gerard Koopman Dreis-Brückvlucht

 

De commissie ‘Samen’ heeft u een mooie attractievlucht in het vooruitzicht gesteld met als hoofdsponsor Gerard Koopman en als co-sponsor Wielink Diervoeders B.V. uit IJsselmuiden.


Helaas ging er een en ander mis bij Afdeling 11, waardoor een gezamenlijke vlucht onmogelijk werd. U heeft kunnen lezen dat door vervoersproblemen de duiven niet op dezelfde losplaats zijn aangekomen. Hierdoor kon helaas de geplande attractievlucht geen doorgang vinden. De bedoeling was namelijk om ‘het samen’ onder de aandacht te brengen, maar helaas werd het een gescheiden lossing waardoor het doel, een attractievlucht te organiseren, voorbij werd geschoten.

De beide sponsoren worden bedankt voor de steun die zij gaven aan deze attractievlucht. De commissie hoopt dat er volgend jaar nogmaals een beroep op hen kan worden gedaan.

Ondanks dat hier sprake was van overmacht, biedt de commissie haar excuus aan voor het feit dat de attractievlucht geen doorgang kon vinden. Dit soort incidenten heeft uiteraard geen effect op het onderzoek dat gedaan wordt naar de samenwerking tussen de Afdelingen 10 en 11.

Komend winterseizoen zult u op meerdere tijdstippen worden geïnformeerd over de voortgang van het samenwerkingsproces en zal daaromtrent naar uw mening worden gevraagd.

De commissie ‘Samen’


Vervolg attractievlucht Arlon 13-07-2019.
Gert Jan Beute als sponsor aan het woord over de attractie vlucht Arlon en over de Commissie samen.

 

 

Gert Jan Beute heeft gelukkig altijd een mening, dus die halen we voor dit onderwerp graag op. 

Wij hopen dat u naar aanleiding van zijn en de meningen van de winnaars goed nadenkt over het onderwerp.

 


Als u toevallig de notulen/verslag van de laatste vergadering heeft gelezen dan is u opgevallen dat er nog een attractie staat gepland. Deze vlucht wordt gesponsord door Gerard Koopman. Wij hebben besloten om deze attractie te vervliegen op 7 september 2019. Dan staat er 1 vlucht op het programma en iedereen in beide afdelingen hebben dan volop kans om een mooie prijs te winnen.

 

Informatie volgt in de komende weken.

 

 

 

Met vriendelijke groet,
Commissie Samen 


Verslag van de Gert Jan Beute attractievlucht vanuit Arlon 13 juli 2019, met als co-sponsor Matador.

De commissie Samen afdeling 10 en 11 willen het onderwerp van de samenwerking tussen de beide afdelingen op de kaart zetten. Zij doen dit door allerlei discussiepunten uit te diepen en u deze aan te bieden in de komende winter. Deze commissieleden komen uit alle regio’s van de beide afdelingen en willen niets anders dan het voor u mogelijk te maken dat u een in de komende jaren een afgewogen keuze kan maken in welke vorm deze twee afdelingen moeten gaan samenwerken en waarom deze afdelingen zouden moeten gaan samenwerken.

Door het organiseren van twee attractievluchten wil de commissie u aan het denken zetten over dit onderwerp. In de interviews (zie onder) die worden gehouden met de winnaars van de attractieprijzen wordt de vraag gesteld wat men vindt van de samenwerking tussen de afdeling 10 en 11, welke voor- en nadelen men ziet en welke tips zij hebben voor de commissie. 

Dit zijn vragen waar alle leden van de beide afdelingen over na zouden moeten denken. Wilt u uw mening kwijt? Wij zijn te bereiken via samenafd1011@gmail.com . Wij hopen dat iedereen wil nadenken bij de negatieve punten wat de mogelijke oplossingen zijn. Kritiek leveren is simpel, maar de uitdaging is tot oplossingen te komen.

De eerst attractievlucht heeft plaatsgevonden op de midfondvlucht Arlon op 13 juli jl.. Op deze vlucht werden de attractieprijzen vervlogen in 7 districten. De eerste van elk district kon een vleesschotel winnen die beschikbaar is gesteld door Gert Jan Beute. Deze zijn 5 augustus uitgereikt. Tevens is er per district voor iedere 10de liefhebber een zak voer beschikbaar gesteld door Matador, wanneer deze worden uitgereikt wordt nader bekend gemaakt. 

 

De commissie bedankt beide sponsors hartelijk.

 

De winnaars zijn:

 

Rayon 7 & 8 Afdeling 10
Winnaar van de vleesschotel in Rayon 7 en 8 afdeling 10 is Comb. Kroessen uit Erica geworden. Zij deden dat met de 2018-1457186 tegen 1235 duiven. Deze duif was tevens de snelste duif in sector 4 tegem 11.055 duiven.
Winnaar van de zak voer is Jan Westen uit Ter Apel.

 

District 3 Afdeling 11
Winnaar van de vleesschotel in District 3 afdeling 11 is H. van Dijk uit Oosterwolde geworden. Hij deed dit met de 2018-1427346 tegen 2349 duiven. Deze duif was tevens de snelste duif in de afdeling 11 tegen 5.745 duiven.
Winnaar van de zak voer is Fokke Gnodde uit Urk.

 

Rayon 1 & 2 Afdeling 10
Winnaar van de vleesschotel in Rayon 1 en 2 afdeling 10 is Comb. P&M. Kuiper uit Nieuw Roden geworden. Zij deden dat met de 2018-1466187 tegen 1205 duiven.
Winnaar van de zak voer is M.S.T. Lippets uit Smilde.

 

District 1 Afdeling 11
Winnaar van de vleesschotel in District 1 afdeling 11 is het Hok van Andel-Terluin uit Hillaard geworden. Zij deden dat met de 2018-1414565 tegen 1345 duiven.
Winnaar van de zak voer is D. Weidenaar uit Birdaard.

 


Rayon 3 & 4 Afdeling 10
Winnaar van de vleesschotel in Rayon 3 en 4 afdeling 10 is Wendela Wiersema uit Appingedam geworden. Zij deed dit met de 2018-4722933 tegen 1237 duiven.
Winnaar van de zak voer is J. Popkes uit Eext.

 

District 2 Afdeling 11
Winnaar van de vleesschotel in District 2 afdeling 11 is J. Homan uit Drachten geworden. Hij deed dit met de 2017-1615648 tegen 2060 duiven.
Winnaar van de zak voer is Rink Wijnstra uit Drachten.

 

Rayon 5 & 6 Afdeling 10
Winnaar van de vleesschotel in Rayon 5 en 6 afdeling 10 is J. Oost uit Elp geworden. Hij deed dit met de 2018-5172001 tegen 1624 duiven.
Winnaar van de zak voer is Peter Bruins uit Havelte.

 

Wij feliciteren alle winnaars van de prijzen en wij danken de winnaars van de vleesschotels voor hun hartelijke ontvangst.De Gert Jan Beute Arlonvlucht.

De "commissie Samen" wil u het onderwerp "onderzoek naar de mogelijkheid van Afdeling Noord" onder de aandacht brengen.

 

De commissie doet dit door een attractievlucht te organiseren op de vlucht Arlon op 13 juli. Klik op onderstaande downloadlink voor meer informatie over deze attractievlucht.

Download
De Gert Jan Beute Arlonvlucht
Gert Jan Beute Arlonvlucht 13 juli 2019.
Adobe Acrobat document 259.2 KB

Bijeenkomst "Commissie Samen".

Maandag 17 juni vond er weer een overleg plaats van de commissie. Klik op onderstaande knop om de notulen te lezen.

Download
Notulen overleg 17-06-2019
Notulen overleg 17-06-19.pdf
Adobe Acrobat document 124.7 KB

Eerste bijeenkomst "Commissie Samen".

Op maandag 13 mei vond het eerste overleg plaats van de commissie die de samenwerking tussen de beide gaat afdelingen vormgeven. In 2018 hebben de beide afdelingen al de intentie uitgesproken om te gaan samenwerken. De samenwerking is van belang om de duivensport in het noorden van Nederland te behouden. Op het gebied van het vliegprogramma, vervoer en lossen werken we al nauw samen.

 

Dit jaar organiseren afdeling 10 & 11 al 13 gezamenlijke concoursen. In het eerste overleg

hebben de commissieleden elkaar leren kennen en is er een gezamenlijke agenda vastgesteld om het proces vorm te geven. De commissie gaat de leden van de beide afdelingen actief informeren over de voortgang van het proces.

Download
Notulen overleg 13-05-2019
Notulen overleg 13-05-19.pdf
Adobe Acrobat document 187.7 KB